Telematika GPS flote – pola veka tehnologije

Telematika flote je oblik tehnologije koja prenosi podatke sa komercijalnih vozila na sisteme koji ih pretvaraju u analitiku. Primeri telematike voznog parka koji se trenutno koriste uključuju satelitsko praćenje tereta, praćenje vozila i elektronske uređaje za praćenje. Ideja telematike uvedena je 1960. godine, čak pre masovne pojave personalnih računara i Interneta. Bliži pogled na istoriju GPS uređaja za praćenje i telematiku voznog parka može da pokaže koliko su korisne za vašu flotu.

Fraza telematika prvi put se u upotrebi pojavila 1978.godine. To se dogodilo u Francuskoj , gde su za potrebe vlade Simon Nora i Alen Minc razvili koncept telematike da definiše korišćenje telekomunikacija za prenos informacija. Međutim, protekla je cela decenija dok tadašnja Evropska ekonomska zajednica nije počela da sprovodi istraživanje o primeni telematike i bezbednosti vozača. Telematika flote je testirana kako bi se utvrdilo da li ova tehnologija može da pruži pomoć u smanjenju uticaja na životnu sredinu vezanu za motorna vozila koja rade.

Tokom osamdesetih i devedesetih došlo je do dve velike tehnološke evolucije koje su pokrenule telematske sisteme flote koje imamo danas. Prvo, proizvodnja personalnih računara omogućena je poslovanju svih veličina da koriste ovu tehnologiju. Više nije bilo dostupno samo državnim institucijama, već od tada i mala preduzeća mogu da koriste računare za rukovanje informacijama o floti. Što je još važnije, lični računari pojedincima sa ograničenom informatičkom pozadinom olakšavaju korištenje ove tehnologije.

Menadžerima flote su računari bili gotovo revolucionarna stvar koja je transformisala način na koji su do tada radili. Do ranih osamdesetih, menadžeri voznog parka mogli su da se povezuju sa glavnim računarima kompjutera njihovog menadžmenta. To je omogućilo jednostavan prenos informacija i offline i preko modema. Godine 1982. kompanija za flote ARI je dizajnirala prvi sistem za upravljanje održavanjem flote koji radi na mreži. Ovo je značajno poboljšalo sposobnost menadžera flote da smanji vreme vožnje za isporuke vozila.

Još jedan značajan tehnološki napredak u devedesetim je bio potrošačka upotreba GPS tehnologije. Ovo, zajedno sa korišćenjem Interneta, omogućilo je telematskim sistemima flote najveći podsticaj do sada. U ranim danima praćenja flote, kako bi se pravilno pratila flota, svako vozilo moralo je da bude opremljeno skupim GPS uređajem. Kompanija je morala da plati prilično visoku mesečnu naknadu za korišćenje satelitskog sistema za praćenje. Iako su bili korisni, ovi rani sistemi bili su teški za implementaciju, skupi za korišćenje, a ponekad i neprikladni za upravljanje vozačima i voznim parkovima. Tako je bilo potrebno nekoliko godina da se koncept uhvati. U najranijim danima, samo velika, bogata flota iskoristila je tehnologiju.

Do sredine 2000-ih, GPS navigaciona tehnologija je evoluirala u sisteme za praćenje. Ovo je delimično zbog poboljšanja komunikacije između mašina i mašine (M2M), koja je prethodnica Internetu stvari (IoT). Uz tehnologiju zasnovane na oblaku i parametri senzora, GPS praćenje je postalo sve preciznije.

Osnovni koncept praćenja flote se nije promenio od samog početka. Sistem GPS praćenja koristi mrežu Global Navigation Satellite Sistem. Ova mreža obuhvata niz satelita koji koriste mikrotalasne signale koji se prenose na GPS uređaje da daju informacije o lokaciji, brzini vozila, vremenu i pravcu. U suštini, GPS sistem za praćenje može potencijalno da pruži i podatke o istorijskim i istorijskim navigacijama u bilo kom opremljenom vozilu. GPS pruža specijalne satelitske signale, koje obrađuje prijemnik. Ovi GPS prijemnici ne prave samo tačnu lokaciju, već mogu da računaju i brzinu i vreme.

Korišćenje telematike pomaže vozačima da rade više nego što samo održavaju bezbednost vozača. Tehnologija omogućava menadžerima flote da prate teret i obezbeđuju zaštićene zonske zone geomehanizacije. Sigurniji teret dovodi do manjih gubitaka i teretnih potraživanja. Kao rezultat, kupci u kupovini su sigurniji i na kraju zadovoljni svojim teretnim uslugama. Ovo povećava poslovanje i pomaže kamionima da poboljšaju povrat investicija putem telematike.

Telematika je kombinovana sa drugim tehnologijama, kao što je rutiranje, za povećanu optimizaciju. Tehnologije koje uključuju GPS, velike podatke i IoT će nastaviti da se razvijaju u narednim godinama. Zbog toga zasigurno možemo očekivati da vidimo daleko više opcija korišćenja telematskih sistema voznih parkova u industriji transporta i logistike.

Oznake:, ,

Naši Klijenti

1000+ koristi naš GPS sistem

Ikea Beograd
PlanetBike
Bekament
Klachka
Starcom
NIS Transport
NBS
KIA Motors

Treba Vam naša ponuda?

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter, budite obavešteni o promocijama i akcijama.