Licence i Sertifikati

Almaks d.o.o.

Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika
Zakonom o privatnom obezbeđenju predviđeno je da sve kompanije koje se bave ugradnjom i održavanjem sistema tehničke zaštite u koje spada i GPS Satelitsko praćenje vozila moraju imati licencu. Ovaj dokument izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje i sprovodi nadzor nad primenom zakona. Almaks Security Systems poseduje neophodnu licencu.
Sertifikat MUP Sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) na osnovu standarda ISO 9001
Sistem menadžmenta kvalitetom je međunarodni standard čiji je primarni cilj zadovoljenje potreba korisnika. Svrha Sistema menadžmenta kvalitetom ili ISO 9001 su efikasnost i funkcionalnost što organizaciji omogućava dosledno obavljanje proizvodnje i pružanje usluga, u skladu sa potrebama potrošača i zakonskim zahtevima. detaljnije
Sertifikat MUP Sertifikacija sistema upravljanja bezbednošču informacija na osnovu standarda ISO/IEC 27001
Information Security Management System – ISMS je međunarodni standard čiji je osnovni cilj informaciona zaštita preduzeća, kako tehničkih mera (lozinke, prava pristupa, programskog šifrovanja), tako i administrativnih (sigurnosne politike, pravilnika, procedura),kao i fizičkih (fizičke kontrole pristupa, zaštita prostorija, video nadzor). detaljnije
Sertifikat MUP Sertifikacija sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) na osnovu standarda ISO 14001
Osnovna namera Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ili ISO 14001 je poboljšanje uticaja organizacija i pojedinaca na životnu sredinu na globalnom nivou. detaljnije
Sertifikat MUP Sertifikacija sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu na osnovu standard BS OHSAS 18001
Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koji je u skladu sa zahtevima BS OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety management Sistems) predstavlja način na koji organizacija kontroliše rizike kroz menadžment procese. Osnovni cilj ovog sistema je da u organizaciji smanji povrede na radu i poboljša radne uslove. detaljnije
Sertifikat Inženjerska komora Srbije
Inženjerska komora Srbije
353 Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema 453 Odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema. Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji, Pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova.  http://www.ingkomora.org.rs
Sertifikat Microsoft Partner Network Microsoft Partner Network
Microsoft svojim zahtevima za sertifikaciju zaposlenih i redovnom proverom i podrškom IT timu kompanije ALMAKS omogućava pružanje visoko kvalitetne usluge našim klijentima.
 Sertifikat ISO 9001:2000 Quality Management System – ISO 9001:2000
Zahtevi za sistem upravljanja kvalitetom, sposobnost da kupcu obezbedi proizvod prema važećim regulatornim zahtevima ima za cilj da kroz efikasnu primenu sistema i kontinuirani proces poboljšanja sistema poveća kvalitet usluge. detaljnije
Sertifikat IQNet Association - Manufacturing of GPS Car Locating System IQNet Association – Manufacturing of GPS Car Locating System
Globalno sertifikaciono telo za specijalistička i industrijski specifična rešenja. IQNet – udruženje je osnovano 2005. godine sa sedištem u Bernu, pokriva više od 150 zemalja. detaljnije
Sertifikat "E"-Mark, The European high level certification „E“-Mark, The European high level certification
Priznat u automobilskoj industriji pokriva bezbednosne zahteve automobilske industrije vozila i njihovih komponenti širom Evrope. Osnovala ga je komisija Evrope (ECE). Svi testovi se obavljaju u akreditovanim institucijama ECE. detaljnije
Sertifikat TUV Product Safety, Rhineland Germany TUV Product Safety, Rhineland Germany
Test: sigurnosti, performansi i kvaliteta tehničke opreme za Evropu i Nemačku. detaljnije
Sertifikat CB Test certificate, Class III CB Test certificate, Class III
Prvi međunarodni sistem za testiranje koji se bavi bezbednošću električnih i elektronskih komponenti, opreme i proizvoda. To je multilateralni sporazum između zemalja članica i sertifikacionih organizacija. detaljnije
Sertifikat Declaration Of Conformity, Complied with directive for EMC and LVD Declaration Of Conformity, Complied with directive for EMC and LVD
Deklaracija da je proizvod usklađen sa osnovnim zahtevima Evropske unije (direktive koju proizvodi moraju ispuniti). detaljnije
Sertifikat FCC Part 15, Subpart B, Class B FCC Part 15, Subpart B, Class B
FCC reguliše međudržavne i međunarodne radio, televizijske, satelitske i kablovske komunikacije.  detaljnije

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter, budite obavešteni o promocijama i akcijama.