Primeri u praksi

Sa kompanijom AIK Bačka Topola sklopili smo ugovor za ugradnju Almaks GPS uređaja na 20 teretnih vozila. Na savet našeg menadžera prodaje, u sva vozila su ugrađene i sonde za merenje goriva kao i RFID, uređaji za identifikaciju vozača što se na kraju ispostavilo kao “pun pogodak”. Rukovodstvo kompanije AIK Bačka Topola nam je iznelo problem koji su imali duže vreme a to je da sumnjaju na zloupotrebu goriva, odnosno, krađu goriva iz kamiona. Nakon mesec dana od ugradnje, urađena je analiza i poređenje parametara potrošnje goriva u odnosnu na prethodni mesec gde je ustanovljeno da je napravljena ušteda od 10.000€. Svaka zlouptreba goriva se očitava tabelarno, grafički, tačnom pozicijom na mapi, tačnom litražom a uz pomoć RFID identifikacije vozača ustanovljava se i počinilac iste. I u ovom slučaju želimo da napomenemo da je u nekim slučajevima samo saznanje vozača dovoljno da ih spreči u zloupotrebi službenih vozila.
Kao odličan primer iz prakse, želimo da pomenemo kompaniju Smart Gradnja iz Beograda koja u sklopu svoje flote ima 4 teretna vozila. Nakon jednogodišnjeg korišćenja Almaks GPS naprednih uređaja sa sondama za gorivo, dobili smo pohvale od vlasnika pomenute kompanije koji nije krio oduševljenje. Kako nam prenosi direktor Smart Gradnje, ostvarili su ozbiljne uštede na gorivu, 30% u odnosu na proteklu godinu, kao i redukovan odlazak vozila u servis. Napredni uređaj omogućava praćenje svih parametara vozila(brzina, broj obrtaja, agresivna vožnja) što je u ovom slučaju direktno uticalo na povećanju produktivost i efikasnije upravljanje voznim parkom.
Vlasnik rent a car kuće iz Beograda je primetio da se vozilo kreće prema Kosovu iako je unapred bilo dogovoreno sa korisnikom vozila da neće ići dalje od Smedereva. Vlasnik je u saradnji sa Almaks korisničkom podrškom daljinski aktivirao blokadu na vozilu i vozilo se više nije moglo pokrenuti, a vlasnik je poslao interventni tim na poziciju koju je Almaks GPS sistem prijavio kao poslednju. Interventni tim je zatekao vozilo na tačno tom mestu, bez prisustva vozača, odnosno, korisnika koji je koristio vozilo. Daljom istragom policije je utvrđeno da je to lice koje pokušalo krađu već poznato po većem broju krađa vozila. U ovom konkretnom slučaju, povezivanjem GPS uređaja sa blokadom na vozilu je sprečena krađa i veliki finanskijski gubitak po klijenta Almaks GPS-a.
Naša korisnička podrška je kontaktirala klijenta u vezi sa prestankom javljanja GPS uređaja na sistem. Tada nam je klijent potvrdio da vozilo ne sme da se nalazi na toj poziciji, te je daljom internom proverom utvrdio da je vozilo ukradeno. Korisnička podrška je poslala klijentu tačne koordinate, satelitski prikaz objekta gde se vozilo poslednjim put prijavilo na sistem, kao i putanju vozila (istoriju kretanja vozila) do tih koordinata. Klijent je ove podatke predao policiji koja je brzom intervencijom otišla na mesto događaja i zatekla nekoliko ljudi koji su već pristupili rasklapanju vozila u delove. Zahvaljujući obostranoj brzoj intervenciji, vozilo je vraćeno klijentu.
Zadovoljni klijent kompanije koja se bavi drumskim transportom tvrdi da je uspešnom kontrolom potrošnje goriva, zahvaljujući ugrađenim sondama za merenje nivoa goriva, uspeo da smanji prosečnu potrošnju na vozilima i analizom pređenih kilometara, u odnosu na prethodnu godinu kada nije imao sistem za praćenje goriva, došao je do zaključka da je ušteda tolika da može da kupi još jedno vozilo, što je i učinio. Ovde ističemo potvrđenu višestruku prednost i ispaltivost sistema za kontrolu goriva u vozilima. Nadovezjući se na ovaj slučaj, takođe bismo pomenuli i slučaj klijenta koji je bez ugrađenog sistema za praćenje goriva uspeo psihološki da deluje na vozače pominjući kako se sva vozila prate i kontroliše nivo goriva, te uspeo da znatno smanji prosečnu potrošnju goriva samo zahvaljujući ugrađenom basic gps uređaju kompanije Almaks GPS.
Klijent je dobio email dojavu sa sistema da je istočeno gorivo iz jednog od njegovih kamiona koji je imao Almaks GPS sistem sa sondama za praćenje nivoa goriva. Nakon toga, pozvao je našu tehničkiu podršku koja mu je potvrdila istinitost podataka da je gorivo zaista istočeno i dala mu satelistki prikaz parkinga gde se incident dogodio. Vlasnik kompanije je lično otišao na lice mesta i zatekao kantu sa malom pumpom za istakanje goriva pored kamiona što se na kraju ispostavilo da pripada vozaču te kompanije.
Kompanija X je duže vreme imala problem sa obezbeđenjem radnih mašina nakon radnog vremena. Mašine su se nalazile u kopu kod Aranđelovca i služile su za vađenje kamena. Sam kop nakon radnog vremena, odnosno, noću nije bio obezbeđen tako da je bilo prijavljeno mnogo slučajeva da su nepoznata lica u toku noći izvlačili gorivo iz radnih mašina. Zaposleni su pokušavali da reše problem tako što su nakon završetka radnog vremena istakali gorivo iz mašina a sledeće jutro, pred početak radnog dana, sipali određenu količinu goriva koja je bila dovoljna za kraći vremenski period. Almaks GPS sistem je imao težak zadatak pred sobom. Trebalo je pronaći tehničko rešenje za ove probleme. Nakon odobrenja klijenta, uspeli smo da implementiramo sistem za praćenje nivoa goriva sa senzorom za otvaranje poklopca rezervoara. Na mašinima su ugrađeni i identifikacija rukovaoca radne mašine, identifikacija otvaranja poklopca rezervoara kao i jaka alarmna sirena za zvučnu signalizaciju za pokušaj neovlašćenog starta mašine i otvaranja poklopca rezetvoara. Nakon dve nedelje od ugradnje Alamks GPS sistema, korisnik je u kasnim večernjim časovima dobio automatsku sms alarmnu poruku sa Almaks GPS kontrolnog sistema. U pitanju je bio pokušaj istakanja goriva iz jednog rezervoara radne mašine. Brzom reakcijom, korisnik je uspeo vrlo brzo da stigne do kopa gde je zatekao opremu za istakanje goriva pored jedne od radnih mašina u kopu. Nepoznata lica su pobegla a krađa sprečena. Nakon ovog pokušaja, već duži vremenski period ih nema a korisnik više ne izvlači gorivo nakon radnog vremena, odnosno, vozila se normalno koriste.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter, budite obavešteni o promocijama i akcijama.