Praćenje utočenog goriva preko Almaks GPS sistema

Integracija sa pumpama

Korisnicima Almaks GPS sistema za satelitsko praćenje vozila  je omogućeno precizno praćenje utakanja goriva od dobavljača. Informaciju o utočenom gorivu dobijaju u trenutku, dakle odmah nakon sipanja, što podrazumeva da nema više čekanja računa, i ručnog kreiranja exel tabela o utakanju goriva. Na ovaj način vrši se kontrola svakog sipanja goriva na pumpi i poređenje sa podacima o potrošnji goriva koje evidentira Almaks GPS sistem sa putnog računara.

Korisnik na sistemu dobija izveštaj sipanja sa pumpe ( nije bitno koje je gorivo u pitanju dizel, benzin, tng itd ) gde mogu videti koja je litraža sipana, u koje vreme i na kojoj lokaciji. Baza sa pumpe gde je izdat račun šalje informaciju Almaks GPS sistemu putem protokola gde se registruje kao događaj. Taj registrovani dogđaj (sipanje) korisnik vidi u izveštaju koji se može podesiti da stiže automatski u vremenskom interval koji se pethodno definiše( 1 dan, nedelju, mesec..) tabela-goriva Dobavljača goriva sa kojima možemo uvezati vaš nalog su NIS/Gazprom, Jevtić pumpe, Knez petrol i još mnoge druge.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter, budite obavešteni o promocijama i akcijama.