Zašto je Almaks GPS sistem za kontrolu potrošnje i praćenje nivoa goriva dobar za vaš biznis?

Finansijska sredstva koja se odvajaju na potrošnju goriva čine značajnu stavku u budžetu svake kompanije, bilo da je reč o velikim sistemima ili malim preduzećima.

Upotrebom inteligentnih i savremenih uređaja koji se bave prećenjem nivoa goriva, kompanijama se omogućava da kroz kontrolu potrošnje i sprečavanje različitih vrsta zloupotrebe na ovom polju ostvare značajne uštede – od 10% pa sve do 25%!

U svojoj bogatoj ponudi kompanija Almkas nudi efikasne sisteme za merenje i kontrolu potrošnje goriva u vozilima, a koji se zasnivaju na ugradnji GPS uređaja i njegovom povezivanju na sondu za merenje nivoa goriva ili putni računar.

Prednosti sistema za praćenje i kontrolu goriva

Veliki broj kompanija koje se bave transportom ili poseduju vozni park optimizovalo je poslovanje i smanjilo troškove upravo zahvaljujući Almaksovim  sistemima za praćenje i kontrolu potrošnje goriva u vozilima.

Jedan od primera je kompanija AIK Bačka Topola koja je na 20 teretnih vozila ugradila Almaks GPS uređaje, zajedno sa sondama za merenje goriva kao i RFID uređaje za identifikaciju vozača. Sumnje rukovodstva kompanije AIK Bačka Topola na krađu goriva iz kamiona su se ispostavile opravdane. Nakon mesec dana od ugradnje, urađena je analiza i poređenje parametara potrošnje goriva u odnosu na prethodni mesec gde je ustanovljeno da je napravljena ušteda od skoro 10.000 evra!

Prednosti sistema za praćenje i kontrolu potrošnje goriva su brojne:

– Praćenje nivoa goriva u svakom trenutku (grafički i tekstualno) 

Dispečer može u svakom trenutku tačno da vidi koliko ima goriva, što mu pomaže u boljoj oragnizaciji određene rute. Osim toga, precizna informacija o stanju goriva u rezervoaru veoma je bitna ukoliko se putuje van granica naše zemlje. Postoje neke zemlje, poput Turske, u koje se ne može ući sa više od 200 l goriva, tako da je to nešto o čemu klijent mora ozbiljno da vodi računa.

– Evidentiranje točenja i istakanja goriva sa svim informacijama (datum, vreme, mesto)

Račun za kupovinu goriva koju vozač dobije na pumpi može da se uporedi sa informacijom koju pružaju ovi sistemi. Osim toga, svako istakanje goriva se beleži, a onda se proverava da li je za njega postojala dozvola ili nije.

– Sistemsko računanje prosečne potrošnje goriva (po kilometru i po satu)

Klijent dobija kompletan izveštaj o potrošnji goriva bez potrebe za dodatnim računanjem. Uz pomoć telemetrijskih podataka i podataka sa senzora, ovi sistemi sami obavljaju celu kalkulaciju o nivou potrošnje goriva.

– Mogućnost slanja automatske dojave o utakanjima odnosno istakanjima na email klijenta

Istog  trenutka kad se učitaju podaci o utakanju, odnosno istakanju goriva iz vozila, klijentu se automatski šalje email sa dobijenim informacijama. Brzina kojom klijent dobija ove podatke omogućava mu da hitno reaguje ukoliko se radi o nekoj vrsti malverzacija

Prikaz istaknja goriva na Almaks GPS sistemu

istakanje

Prikaz utakanja goriva na Almaks GPS sistemu

utakanje

Uređaji za kontrolu i merenje nivoa goriva

Merenje i kontrola nivoa goriva u vozilima sprovodi se ugradnjom GPS uređaja na vozilo i njegovim povezivanjem na sondu za merenje nivoa goriva ili na putni računar. I jedan i drugi sistem se bave praćenjem točenja goriva, njegovim istakanjem i prosečnom potrošnjom po kilometru ili po satu. Tačnije, kroz ovu kontrolu klijentu se pružaju precizni podaci o količini utočenog, odnosno istočenog goriva, početni i krajnji nivo goriva, vreme i mesto gde je izvršeno utakanje, odnosno istakanje.

Sonde za merenje nivoa goriva koriste se za precizno očitavanje nivoa goriva i naglih promena u rezervoaru. Upotrebom ovih sondi koje se ugrađuju u rezervoar uspešno se sprečavaju manipulacije gorivom, ostvaruje se ušteda na nivou kompanije i smanjuje prosečna potrošnja goriva i do 25%.

Prednosti sondi su sledeće:

– Visoka preciznost (1-2% odstupanja na ukupnu zapreminu rezervoara)

– Rad sonde je neometan čak i kada vozilo stoji parkirano, jer sonda ima konstantno napajanje

– Mogućnost povezivanja više sondi na vozilima koje imaju više rezervoara

– Sprečavanje malverzacija zahvaljujući psihološkom uticaju koje na vozače ima svest o postojanju sonde i saznanje da su praćeni

Treba napomenuti da se sonda povezuje sa dodatnim uređajem,koji u sklopu sa sirenom u kabini obaveštava vozača istog trenutka kada nivo goriva počinje da opada. Ovaj sistem je posebno koristan u slučajevima kada vozač spava u kabini vozila parikiranog na parkingu (što se dešava prilikom dugih putovanja ili putovanja u inostranstvo). Vozač se „alarmira“ istog momenta kada krene istakanje goriva iz rezervoara, što mu omogućava da adekvatno reaguje u toj situaciji.

Kad je reč o sistemu za kontrolu nivoa goriva  a koji se zasniva na povezivanju ugrađenog GPS uređaja na putni računar, prednosti su sledeće:

– Jeftnija ugradnja

– Sasvim pristojna preciznost na putničkim i lakim teretnim vozilima. Kad je reč o kamionima, preciznost je nešto manja zbog velike zapremine rezervoara.

 

Naši Klijenti

1000+ koristi naš GPS sistem

Ikea Beograd
PlanetBike
Bekament
Klachka
Starcom
NIS Transport
NBS
KIA Motors

Treba Vam naša ponuda?

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter, budite obavešteni o promocijama i akcijama.