Politika privatnosti

Almaks GPS poštuje privatnost i štiti lične podatke svojih korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu saradnju, a čije lične podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju. Pravila privatnosti su temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja ličnim podacima unutar naše kompanije.   Politikom privatnosti osiguravamo adekvatan nivo zaštite podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i drugim važećim zakonima vezanim uz zaštitu ličnih podataka, uključujući i GDPR regulative koju primenjujemo od dana stupanja na snagu 25.maja 2018.godine.

I Kako se Vaši podaci koriste

Registracija i podaci o nalogu: Kada kreirate ili preradite svoj nalog i koristite našu aplikaciju dobrovoljno dajete lične podate kao što su vaše ime, i-mejl adresa, broj telefona i , kada je neophodno, podatke za naplatu. Ako nam date broj telefona, saglasni ste da primate naše tekstualne poruke na taj broj. Možete da izaberete da nam pružite dodatne informacije, na primer uz Vaše odobrenje možemo da pristupimo i drugim ličnim podacima na Vašem aparatu kao što su adresar, kalendar ili poruke. Ako nas ovlastite možemo takođe da imamo neprestani pristup Vašim ličnim podacima kod treće strane kao što su društvene mreže kao Facebook, ako nam Vi i/ili korisnici ovih mreža dozvolite pristup tim podacima, u zavisnosti od izvršenih korisničkih podešavanja na takvim sajtovima. Podatke o Vama možemo iskoristiti u različite svrhe, uključujući:
 • Pružanje, održavanje i poboljšanje svoje usluge, uz pružanje dodatnih funkcija i sadržaja;
 • Odgovaranje na Vaša pitanja i zahteve i pružanje podrške korisnicima
 • Slanje tehničkih obaveštenja, ažuriranja, sigurnosnih alarma i podrške i administrativnih poruka;
 • Praćenje i analizu trendova, upotrebu i aktivnosti u vezi sa našom uslugom;
 • Personalizaciju i poboljšanje usluga;
 •  Detekciju, istragu i/ili sprečavanje nepoštene, neodobrene ili nelegane aktivnosti i
 •  Izvršenje bilo koje druge svrhe za koju je izvršeno prikupljanje podataka u skladu sa Politikom privatnosti
Naši sistemi nisu kreirani da povezuju lične podatke sa Vašim aktivnostima (kao što je koje stranice pregledate ili na šta kliknete ili šta pretražujete). Lokacija: Dok pružamo uslugu, možda ćemo koristiti ili zapamtiti Vašu tačnu geografsku lokaciju, ako nam date dozvolu. Možemo koristiti ili zapamtiti podatak o Vašoj lokaciji kako bi omogućili funkcije naše aplikacije i kako bi poboljšali i prilagodili aplikaciju. Ne koristimo niti delimo ove podatke za druge svrhe. Mnogi aparati će prikazati putem ikonice da je usluga lociranja aktivna. Ove podatke delimo sa drugima samo kako ste Vi odobrili. Podaci evidencije: naši serveri automatski prikupljaju „podatke evidencije“ koje kreirate koristeći aplikaciju. Podaci evidencije mogu da obuhvataju podatke kao što su vaša adresa internet protokola, verzija operativnog sistema, uređaja i uslove pretraživanja. Podatke evidencije dobijamo kada se registrujete na našu aplikaciju. Koristimo podatke evidencije kako bi pružili uslugu, ocenili i poboljšali je. Ograničeni period skladištenja ličnih podataka: Naši sistemi su kreirani da zadržavaju podatke evidencije do 30 dana nakon prikupljanja. Uklanjamo lične identifikujuće podatke (kao što su Vaše ime, adresa, i-mejl ili broj telefona, lokaciju) i druga podešavanja u vezi sa Vašim nalogom odmah nakon Vašeg brisanja naloga. Ograničenja za decu: Ne kontaktiramo niti prikupljamo lične podatke od dece ispod 13. Godina. Ako saznate da je Vaše dete dalo lične podatke bez Vašeg pristanka, molimo da nas obavestite. Ako mi saznamo da nam je dete ispod 13 godina pružilo lične podatke, preduzimamo korake da sklonimo takve podatke i da ugasimo detetov nalog. Nijedna reklamna kompanija ne prikuplja podatke preko naše usluge: Ne dopuštamo da reklamne kompanije prikupljaju podateke preko naše usluge za ciljano reklamiranje.

Otkrivanje podataka

Treća strana: Pužamo podatke koje služe i koje ne služe za identifikaciju samo našim zavisnim preduzećima u svrhu obrade takvih podataka u naše ime. Tražimo da se treće strane slože da obrade ovakve informacije u skladu sa našom Politikom privatnosti, i koristimo razumne napore da ograničimo njihovu uporebu ovakvih informacija i da koristimo druge odgovorajuće poverljive i sugurnosne mere. Zakon i povreda: Bez obzira na odredbe ovog ugovora, možemo da sačuvamo ili otkrijemo Vaše podatke ako verujemo da je to neophodno da bi se postupalo u skladu sa zakonom, propisima, pravnim procesima ili zahtevima državnih organa; kako bi se istražile, sprečile ili preduzele mere u vezi sa sumnjivim ili ilegalnim aktivnostima, uključujući ali ne ograničavajući se na prevaru, potencijalnu pretnju javnoj bezbednosti ili fizičkoj bezbednosti bilo kojoj osobi; kako bi se zaštitila sigurnost i integritet naših proizvoda i usluga; ili kako bi se zaštitila prava, svojina ili lična svojina, naše osoblje, naši korisnici ili drugi. Međutim, ništa u ovoj Politici privatnosti nije namenjeno da ograniči bilo koju zakonitu odbranu ili primedbu koju bi mogli da imate prema trećoj strani, uključujući državu, u vezi sa zahtevom da se otkriju Vaši podaci. Poslovni prenosi: U slučaju da smo umešani u bankrot, spajanje, kupovinu, reorganizaciju ili prodaju imovine, Vaši podaci mogu biti prodati ili preneseni kao deo te transakcije. Ova Politika privatnsti će se odnositi na Vaše podatke kao prenesene na novi entitet. Možemo takođe da otkrijemo podatke o Vama svojim povezanim kompanijama kako bi pomogli da se obezbede, razumeju i poboljšaju naše, i aplikacije naših povezanih kompanija. Javni ili ne-lični podaci: Možemo da delimo ili otkrijemo Vaše ne –lične podatke kao što su podaci javnog profila, deljene table i drugo. Upamtite: Vaša podešavanja privatnosti i vidljivosti utiču da li će Vaši lični ili bilo koji drugi podaci biti javni.

Možete zahtevati da vidite svoje lične podatke

Možete se registrovati na svoj nalog da vidite bilo koji lični identifikujući podatak koji smo sačuvali, kao što je Vaše ime, i-mejl, adresa ili broj telefona. Možete nam se obratiti putem maila da zahtevate da vidite ove podatke. Možete da ažurirate ili ispravite podatke svog ličnog profila i i-mail podešavanja bilo kada prijavom na svoj nalog preko veb interfejsa. Možemo da Vam obezbedimo dodatnu podršku za pristup, ispravku, brisanje ili ažuriranje ličnih podataka koje ste nam pružili i povezali uz svoj nalog. Kako bi zaštitili Vašu privatnost i sigurnost preduzimamo razumne mere (kao što je traženje nekog ličnog podatka) kako bi izvršili proveru Vašeg identiteta pre vršenja ispravke. Vi ste odgovorni za održavanje tajnosti svoje lozinke i podataka u vezi sa nalogom sve vreme.

Naša obaveza za bezbednost podataka

Koristimo odgovarajuće fizičke, menadžerske i tehničke procedure da štitimo i pomognemo da se spreči neautorizovan pristup, održi bezbednost podataka i korektno upotrebe podaci koje prikupljamo o Vama. Ne možemo, ipak, da odgovaramo ili garantujemo za sigurnost bilo kog podatka koje dostavite, i to radite na sopstveni rizik. Iako preduzimamo odgovarajuće mere da se obezbedimo od neovlašćenog otkrivanja podataka, ne možemo da Vas uverimo da lični identifikujući podaci koje sakupljamo neće nikad biti otkriveni na način koji je u suprotnosti sa ovom Politikom privatnosti. Treba da preduzmete mere protiv neovlašćenog pristupa Vašoj lozinci, telefonu i kompjuteru ili mobilnom telefonu, tako što se, između ostalog, odjavite posle korišćenja zajedničkog kompjutera ili mobilnog telefona, birajući lozinku koju niko drugi ne zna ili ne može lako da pogodi, i čuvajući svoju lozinku u tajnosti. Takođe, nikada ne treba da delite svoje podatke za prijavu sa drugima. Nismo odgovorni za nijednu izgubljenum ukradenu ili kompromitovanu lozinku ili za bilo koju aktivnost na Vašem računu korišćenjem neovlašćene lozinke.

Promene u vezi sa ovom politikom

Možemo da preradimo svoju Politiku privatnosti sa vremena na vreme. Ako izvršimo bilo koju promenu sadržaja u vezi sa našom Politikom, postavićemo upadljivo obaveštenje na svom sajtu ili aplikaciji. Ako izvršimo promenu koja se tiče sadržaja, u vezi sa Politikom koja je naše isključivo pravo, obavestićemo Vas putem mejl adrese koju ste nam dali prilikom prijave. Nastavljanjem da pristupate ili da koristite aplikaciju posle izvršenih promena koje su stupile na snagu, pristajete da ste vezani za revidiranu Politiku privatnosti.

Koji su ciljevi Politike privatnosti

Cilj naše Politike privatnosti je da objasnimo našim korisnicima, zaposlenima, poslovnim partnerima ili drugim osobama s kojima Almaks GPS ostvaruje poslovnu saradnju:
 • koje lične podatke prikupljamo i obrađujemo (a koje ne obrađujemo);
 • kako prikupljamo lične podatke, u koje svrhe i koje su nam osnove za to;
 • koliko dugo ih čuvamo u bazi i sa kim ih delimo;
 • koja prava imaju u pogledu zaštite podataka i kako ih mi štitimo.

Kako da nas kontaktirate

Ako imate drugih pitanja u vezi sa privatnošću kontaktirajte nas: almaks@almaks.rs. Stupa na snagu: 28. Februara 2017. godine

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter, budite obavešteni o promocijama i akcijama.