GPS Plus

Almaks Security Systems d.o.o.

Ko smo mi?

Almaks GPS bavi se satelitskim praćenjem vozila od 2009.godine. Naša višegodišnja poslovna praksa je omogućila da među prvima dobijemo licencu Ministarstva unutrašnjih poslova za montažu i održavanje sistema tehničke zaštite, a u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju. Licenca potvrđuje da uređaji koje ugrađujemo ispunjavaju zakonske norme i tehničke standarde u pogledu kvaliteta i sigurnosti. Takođe, ugradnju GPS uređaja obavljaju kvalifikovani autoelektričari, koji su prošli bezbednosne provere i obuke, i imaju licence za obavljanje poslova montaže i ugradnje. Licenca je važna jer korisnicima garantuje potpunu sigurnost, ne rizikuju potencijalne kazne predviđene zakonom, koje se kreću i do 1.000.000 dinara za korisnike usluga kojima je GPS uređaje ugradila komapnija bez adekvatne licence, kako je definisano u članu 80 Zakona o privatnom obezbeđenju.

Čime se bavimo?

Prekretnica u radu kompanije Almaks dogodila se 2008. godine, kada se uselila u svoju zgradu na adresi gde se i danas nalazi. Ubrzo nakon toga Almaks je na tržište izašao sa novom uslugom – GPS, kupivši kompletan ‘know-how’ sistem i tehnologiju, koju je za nešto manje od jedne decenije razvio u prepoznatljiv brend na tržištu GPS usluga. Naša delatnost uključuje praćenje vozila, praćenje plovila, procenu rizika kao i proizvodnju GPS uređaja. Almaks GPS rešenje za fleet menadžment je primenljivo u svim sferama transportne delatnosti, od komercijalnog transporta do privatnih automobila, uključujući kamione koji prelaze ogromne kilometraže, taksi vozila, pa sve do korporativnih voznih parkova. Moduli bogati raznim opcijama, softver sa mogućnošću prilagođavanja i izveštaji bogati važnim informacijama su karakteristike koje se lako mogu prilagoditi potrebama bilo kog voznog parka i dati korisniku trenutnu informaciju ključnu za donošenje važnih odluka.

Ključni ciljevi:

  • Najviši standardi usluga
  • Povoljni odnos cena-korist
  • Prepoznatljive robne marke
  • Vodeća pozicija u delatnosti
  • Prisustvo na tržištima zemalja u regionu

Naš zadatak

Almaks ima jasna opredeljenja. To je izbor vrhunskih tehnologija za efikasno rano otkrivanje rizika i primena optimalne taktike za njihovo eliminisanje.

Našim klijentima garantujemo vrhunski kvalitet proizvoda i usluga, po najvišim standardima koji čine suštinu našeg poslovanja, i doprinose punoj efikasnosti i optimizaciji poslovanja klijenata.

Pored tehničke bezbednosti koja je u fokusu našeg poslovanja, klijentima garantujemo i potpunu pravnu sigurnost, budući da sve delatnosti obavljamo u skladu sa zakonskim propisima, uz posedovanje adekvatnih licenci i sertifikata.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter, budite obavešteni o promocijama i akcijama.