Manji troškovi, bolje poslovanje – primena GPS sistema za praćenja vozila u kompanijama

Izreka „vreme je novac“ nikada nije bila istinitija nego u današnje doba, a ušteda jednog i drugog od ključne je važnosti za poboljšanje kvaliteta života, ali i uspešno poslovanje kompanija, ne samo na domaćem već i inostranom tržištu. Ovo se posebno vidi na primeru kompanija koje imaju svoj vozni park, ili se bave transportnim delatnostima, ili pak nude usluge za čije se obavljanje koriste teretna vozila, građevinske ili poljoprivredne mašine. O prednostima GPS sistema za praćenje i njihovoj upotrebi u kompanijama koje poseduju vozni park, razgovarali smo sa direktorom prodaje GPS sektora kompanije Almaks – Nikolom Manasijevićem.

Veliki broj kompanija se odlučuje za upotrebu GPS sistema za praćenje, koji je osnovni razlog?

– Na osnovu dosadašnjeg iskustva kompanije koje poseduju sopstveni vozni park uglavnom se odlučuju za GPS sistem zbog zloupotrebe vozila od strane zaposlenih, optimizacije troškova voznog parka, kao i zbog integracije internih sistema sa sistemom GPS-a. Integracija dva sistema im omogućuje i optimizaciju radnog vremena, broja zaposlenih kroz dinamičko rutiranje, uvoza ključnih lokacija na GPS sistem i još mnogo toga što sam sistem pruža – kaže direktor prodaje GPS sektora kompanije Almaks.

Statistike kažu da prosečna osoba godišnje provede između 900 i 1.200 sati u kolima, a ova brojka je znatno veća kada je reč o kompanijama čije poslovanje obuhvata i transportne delatnosti. Kada se tome priroda utrošak goriva, redovno održavanje vozila, odnosno mašina, dolazimo do svote koja nije nimalo zanemarljiva. Zato smo Nikolu Manasijevića pitali kako GPS sistemi za praćenje pomažu kompaniji da optimizuje poslovanje, svede troškove na minimum, a opet zadrži kvalitet usluga?

– GPS sistem za praćenje vozila ustvari neverovatno puno pomaže vlasnicima flota da optimizuju svoje poslovanje, a ujedno da podignu kvalitet usluge, a sve zbog informacija o lokaciji, utrošku goriva, dinamičkom rutiranju, brzini kretanja. Nakon malo više od jedne decenije, od kada su se ovi sistemi pojavili na tržištu Srbije, postali su nezaobilazan i neophodan element poslovanja jer se na njima nalaze sve informacije koje želite da znate o voznom parku.

Šta je GPS uređaj za satelitsko praćenje?

– GPS (Global Positioning System) uređaji za praćenje su inicijalno projektovani za vojne potrebe, ali vrlo brzo su našli široku primenu u svakodnevnom životu. Pomenute uređaje koristimo u svim vrstama transportne delatnosti, od putničkog i teretnog programa, preko radnih i poljoprivrednih mašina do plovila. Prethodnih dana smo dobili interesantan zahtev potencijalnog korisnika koji želi da GPS uređaje ugradi u letelice. Jako interesantan izazov za nas kojeg smo se odmah prihvatili i verujem da ćemo uskoro i prezentovati rešenje.

Kako je moguće smanjiti troškove i ujedno poboljšati poslovanje?

– Zahvaljujući savremenim softverima i sistemima, GPS uređaji za satelitsko praćenje vozila daju nam preciznu poziciju, odnosno putanju kojom se objekat tj. vozilo u koje je ovaj uređaj ugrađen nalazi i kreće, kao i neke druge važne parametre:

– vreme utrošeno na putu – dužina puta, odnosno pređena kilometraža – potrošnja goriva – podaci o zaustavljanjima (uključujući mesto/lokaciju i trajanje) – brzina kretanja (maksimalna i prosečna) – upotreba vozila tokom i van radnog vremena – ponašanje vozača u saobraćaju itd. Kontrolom svih ovih parametara troškove možete svesti na minimum, a efikasnost na maksimum. Takođe, bitno je napomenuti, da je ceo sistem praćenja dostupan na Android i iOS mobilnoj aplikaciji.

Zašto su GPS sistemi za praćenje neophodni za uspešno poslovanje svake kompanije?

– U velikim sistemima, kompanijama sa voznim parkom, ušteda novca i vremena, kao i zaštita imovine, od ključne je važnosti, a što je moguće uz pomoć preciznih podataka koji se dobijaju upotrebom GPS uređaja za satelitsko praćenje.

Fleet Management koji koristi kompanija Almaks je najnoviji softver koji uz telemetriju vozila predstavlja skup sistema i uređaja kojima se vrši planiranje, realizacija i kontrola/ponašanje vozača. Uz pravilan raspored vozača, iskorišćenost i planiranje vozila optimizujemo upotrebno vreme vozila i postižemo maksimalnu produktivnost istog. Kompanije sa sopstvenim voznim parkom nakon prva tri meseca korišćenja sistema naprave uštedu od 10% do 30%. Imamo zaista veliku listu zadovoljnih korisnika.

Šta nam omogućava Fleet managment?

* optimizuje troškove voznog parka – sistem za praćenje vozila napravljen je od velikog broja dodatnih senzora i telemetrijske opreme. Na taj način on omogućava daljinsko praćenje i izveštavanje o korišćenju građevinske opreme, rashladnih komora, dizel agregata, kontejnera i druge pokretne mašinerije.

* određuje najoptimalniju putanju za vozila – zahvaljujući dobijenim podacima o putanji vozila (koja se takođe arhiviraju) i analizi istih, dobija se precizno izračunata najoptimalnija ruta. Ovi podaci su od ključne važnosti za smanjenje utroška goriva, očuvanje voznog parka, kao i za podizanje produktivnosti samih vozila i vozača.

* prati nivo goriva u rezervoaru – Praćenje nivoa goriva u rezervoaru je ključni parametar za ekonomičnost, bilo da je u pitanju bezbedna vožnja ili sprečavanje neovlašćenog istakanja goriva. Almaks GPS monitoring sistem je napravljen tako da efikasno meri i kontroliše potrošnju goriva u vozilima. Ovo se postiže ugradnjom visokopreciznih sondi za merenje goriva, čija preciznost je izražena po tačnosti od jedan do dva procenata u odnosu na ukupnu količinu rezervoara. Zaključak je da na ovaj način troškovi automatski postaju manji, što dovodi do uštede ne samo goriva, već i vremena.

* analizira ponašanje zaposlenih vozača – ovaj sistem uz RFID čitač se bavi identifikacijom vozača, načinom njegovog rada i pristupa samom vozilu. Budući da agresivan stil vožnje uzrokuje veću potrošnju goriva i povećava troškove amortizacije, kompanija Almaks svojim korisnicima nudi uslugu Stila vožnje, čija je namena da identifikuje stil vožnje svakog vozača i da na osnovu toga preuzmu odgovarajuće mere.

Koje od usluga GPS-a su najtraženije na tržištu?

– Na osnovu statistike koju smo uradili za prethodnih godinu dana poslovanja, najtraženija je usluga osnovnog paketa – Basic usluge. Pored toga što nudi sam uređaj, u paketu sa mogućnostima sistema, a u odnosu na cenu usluge ovo je najoptimalniji paket usluga, prihvatljiv za većinu korisnika usluge GPS satelitskog praćenja vozila.

Osim trenutne pozicije sa adresom, GPS uređaj za satelistsko praćenje vozila prikazuje brzinu kretanja, nadmorsku visinu, napon akumulatora, ukupnu kilometražu, kao i naglo zaustavljanje i kretanje vozila. Garancija na uređaj Helios, renomiranog proizvođača, iznosi dve godine u slučaju kupovine. U slučaju najma, garancija uređaja je sve vreme dok koristite GPS sistem Almaksa.

Naši Klijenti

1000+ koristi naš GPS sistem

Ikea Beograd
PlanetBike
Bekament
Klachka
Starcom
NIS Transport
NBS
KIA Motors

Treba Vam naša ponuda?

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter, budite obavešteni o promocijama i akcijama.