IoT rešenja

Revolucionarna IoT rešenja za transformaciju poslovnih operacija

U eri digitalne transformacije, tehnologija IoT (Internet stvari) preoblikuje način na koji poslujemo. Naša IoT rešenja nude novu dimenziju digitalne komunikacije, povezujući računare, mobilne uređaje, mehaničke i digitalne mašine, objekte, ljude i životinje, od kojih svaki ima svoj jedinstveni identifikacioni kod. Rad našeg sistema je jednostavan i ne zahteva složene tehničke uslove.

Šta IoT radi?

Naša IoT tehnologija funkcioniše na principu senzora ugrađenih u uređaje ili objekte koji su važni za vas. Na primer, pametni senzori u frižideru mogu pratiti rok trajanja namirnica, upozoravajući vas kada je neka namirnica blizu isteka roka. Slično, senzor prekidača za svetlo može optimizovati upotrebu električne energije, a ovaj princip se proširuje i na elektroniku. Pored kućne upotrebe, IoT nalazi odličnu primenu u hotelijerstvu i mnogim drugim industrijama.

Kako Funkcioniše IoT Sistem?

Tehnologija je jednostavna i funkcioniše na principu servera koji prikupljaju podatke, što predstavlja jezgro sistema. Više povezanih servera čini jedan sistem, a podaci se sa različitih lokacija šalju putem GSM mreže. Podaci se na serverima mogu čuvati sa više udaljenih lokacija i mogu se slati SMS-om, emailom ili push notifikacijama.

Primer primene u praksi: Praćenje terenskih radnika servisa liftova

Jedan od značajnih primera uspešne primene naše IoT tehnologije je projekat realizovan od strane naše matične kompanije Almaks. Projekat je obuhvatao praćenje terenskih radnika servisa liftova u Srbiji, gde je bilo ključno optimizovati radne procese i poboljšati vreme odziva na hitne pozive. Korišćenjem GPS praćenja i aplikacije  povezane sa sistemom, omogućeno je efikasno upravljanje lokacijom radnika i brzo reagovanje na kvarove, što je rezultiralo značajnim poboljšanjem efikasnosti i smanjenjem vremena odziva.

Pošaljite nam upit

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja, a mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.