Industrije

Praćenje Vozila

TRANSPORT I LOGISTIKA

TRANSPORT I LOGISTIKA

Almaks GPS rešenje za fleet menadžment je primenljiiv u svim sferama transportne delatnosti, od komercijalnog transporta do privatnih automobila, uključujući kamione koji prelaze ogromne kilometraže, taksi vozila, pa sve do korporativnih voznih parkova.

Moduli bogati raznim opcijama, softver sa mogućnošću prilagođavanja i izveštaji bogati važnim informacijama su karakteristike koje se lako mogu prilagoditi potrebama vašeg voznog parka i dati vam trenutnu informaciju potrebnu za donošenja ključnih odluka.

Almaks GPS omogućava pravljenje aplikacija na bazi SDK modula, integraciju sa drugim rešenjima kao i spajanje sa mnogobrojnim elektronskim sistemima za naplatu. Almaks GPS je ponosan na kompatibilnost sa velikim brojem sistema za praćenje, pa je samim tim postao profesionalno poslovno rešenje za praćenje ponašanja vozača i kurirskih službi.


POLJOPRIVREDA

Glavni cilj svake industrije koja mora da koristi mašine za obrađivanje zemljišta je povećanje produktivnosti i životnog veka opreme, kao i smanjivanje operativnih troškova. Sve ovo svakako nije lako ostvarljivo jer različiti tipovi mašina imaju različite potrebe koje nalažu nova rešenja fleet menadžmenta.

Kontrola ovih mašina je prilično komplikovana jer one u toku sezone obrađuju i po nekoliko njiva dnevno, što čini da se često kvare.

Mi nudimo jednostavnu uslugu i moćan alat za izveštavanje, sa sistemskim aplikacijama koje su namenjene konkretno za zemljoradnju.

Almaks GPS ima bogato iskustvo u radu na najsofisticiranijim projektima. Zajedno sa partnerima, napravili smo periferije koje mogu da kontrolišu sve mašine, počev od traktora, pa sve do teške mašinerije.

POLJOPRIVREDA

GRAĐEVINARSTVO

GRAĐEVINARSTVO

Kako mašine u građevinarstvu rade u najnepovoljnijim uslovima, pronalaženje rešenja koje bi doprinelo smanjenju troškova i prevenciji kvarova i krađe je pravi izazov.

Građevinske mašine imaju svoje probleme, koji otežavaju efikasno kontrolisanje istih. Sa visokim nivoom prilagođavanja, Almaks GPS softver omogućava analize mašina koje rade u različitim klimatskim uslovima, različitim okruženjima i nivoima pristupačnosti.

Garancija kvaliteta naše usluge ogleda se u dugogodišnjem iskustvu i dobroj reputaciji među kompanijama kod nas i u svetu. Naš softver će vam dati prednost u borbi sa konkurencijom na tržištu. Almaks GPS softver obaviće težak posao umesto vas i obezbediće vam neophodne podatke u lako razumljivom formatu.


DRŽAVNE USTANOVE

Almkas GPS softver ima veliki spektar opcija, koje omogućavaju brzu reakciju i precizan monitoring.

Almaks GPS softver je ugrađen u veliki broj sistema državnih sektora koji su namenjeni za hitnu intervenciju, kao što su hitna pomoć, policija, vatrogasna služba i kontrolni centri. Sistem se sastoji od softvera za operacioni menadžment, aplikacije za lociranje i praćenje vozila i sistema za prenos podataka, koji funkcionišu kao jedna celina.

Proces upravljanja operacijama u ovakvom okruženju može se uspešno obavljati povezivanjem Almaks GPS sistema sa drugim već integrisanim sistemima.

DRŽAVNE USTANOVE

ISPORUKA ROBE I TERENSKA SLUŽBA

ISPORUKA ROBE I TERENSKA SLUŽBA

U poslovima koji su vezani za isporuku robe i terensku službu, najveći izazovi nisu samo precizno vreme isporuke, promene prioriteta, ispunjavanje zadatih obaveza određenih ugovorom, kao i čuvanje vredne imovine, već isto tako povećavanje učinka raspoloživih vozila.

Sa Almaks GPS sistemom za praćenje vozila možete imati kompletan uvid u realnom vremenu, tako možete znati kada je neko određeno vozilo napustilo vozni park, potvrdilo isporuku, dok pored toga možete pratiti nivo goriva u rezervoaru i koliko vas košta dok se vozilo ne kreće. Dobijate potpuni izveštaj o tome gde se vaša vozila nalaze, kako se koriste i održavaju, kao i momentalno obaveštavanje u slučaju zloupotrebe vozila, prekoračenja brzine i nepoštovanja saobraćajnih propisa.

Ako želite da imate evidenciju o obavljenim poslovima ili da komunicirate direktno sa vozačem dok vozi, možete da nadogradite sistem periferijama koje to omogućavaju.


NAFTNA INDUSTRIJA

Prevoz opasnih materija, sigurnost rukovanja kao i usaglašenost sa regulacijama koje nalaže naftna industrija, postaju sve komplikovaniji iz dana u dan, najviše zbog toga što bilo kakva ometanja u obavljanju procedure mogu da prekinu vaš posao i na više dana.

Almaks GPS ima bogato iskustvo u ovoj branši i garantuje da ćete uvek biti upozoreni na vreme ako dođe do nekih ometanja u ispunjavanju poslovnih zaduženja ako senzori detektuju kritične podatke i ako dođe do zastoja u prevozu velikih cisterni. Almaks GPS takođe može pomoći da se uspostavi stabilna komunikacija sa vozačem i da se obezbedi momentalno reagovanje u kritičnim situacijama.

NAFTNA INDUSTRIJA

PRAĆENJE ZAPOSLENIH

PRAĆENJE ZAPOSLENIH

Efektivan menadžment ljudskih resursa zahteva strogo kontrolisanje radnika kao i postavljanje procedura koja moraju da se poštuju. Naravno, sve u cilju uštede vremena i produktivnosti. Danas su vam više nego ikad potrebni precizni podaci o tome gde su vaši zaposleni, kako bi se prilagodilo korišćenje radnog vremena.

Najvažniji deo ovog procesa je pronaći pravo rešenje za praćenje lokacije i vremena radnika. Pored ovoga, naš sistem omogućava i da se adekvatno napravi radni raspored za radnike i vozila.

Almaks GPS rešenje za evidenciju osoblja dozvoljava vam da optimizujete investicije i izbegnete nepotrebne novčane gubitke, tako što ćete moći da odredite lokaciju radnika i da adekvatno reagujete u slučaju da je došlo do zloupotrebe za vreme radnog vremena.


PRAĆENJE OSOBA

Da li brinete da li su vam deca u školi? Ili, da li su vaši stari roditelji bezbedni kada su sami kod kuće? GPS praćenje starijih osoba ili osoba sa specijalnim potrebama može da prestavlja razliku između života i smrti. Naš sistem može da vas spasi brige o nestanku vaših voljenih, kućnih ljubimaca ili vrednih predmeta.

Ovo rešenje je, za razliku od mnogih drugih analognih aplikacija, napravljeno da bude lako za kontolisanje i za zadavanje parametara. Zato Almaks GPS može tačno da vas obavesti kuda se kreću kola vaše supruge, kao i kako ona vozi dok je u saobaćaju. Isto tako vam može reći gde su vaši voljeni u svakom momentu.

PRAĆENJE OSOBA

KOMUNALNE USLUGE

KOMUNALNE USLUGE

Almaks GPS ima nekoliko telemetrijskih uređaja koji se savršeno uklapaju u naše rešenje i omogućavaju kreiranje izveštaja o istoriji kretanja, statusa i stanja vozila, koji su prikazani na lako razumljivom i primenljivom interfejsu.

Kada je u pitanju nepokretna i pokretna imovina, Almaks GPS sistem može da se kombinuje sa različitim dodatnim senzorima i telemetrijskim uređajima, koji omogućavaju monitoring sa daljine, kako građevinskih objekata, tako i pokretne mašinerije, kontejnera, električne opreme, na vrlo lak i jednostavan način.

Almaks GPS rešenje za praćenje imovine je idealno dizajniran za monitoring mašina i ostale opreme, kao i za ljude i vozila. Ovakav način praćenja imovine rešava ne samo logističke probleme, već i probleme sigurnosti kompanije, pa samim tim poboljšava i planiranje resursa.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter, budite obavešteni o promocijama i akcijama.