GPS praćenje vozila – kakve sve dobiti ostvarujete

GPS praćenje vozila dobija na sve većem značaju i postaje sve značajnija usluga u procesu poslovanja. Karakteristike ove usluge idealne su da korisnicima omoguće analizu brojnih faktora u različitim situacijama i okolnostima, što njihovo poslovanje može da učini mnogo efikasnijim. Sada je usluga GPS praćenja zastupljena kod mnogobrojnih kompanija, poslovnih organizacija ili pojedinaca, i govorimo o milionima korisnika širom sveta, što je činjenica koja sama po sebi govori o potrebi i o značaju usluge.

GPS sistemima za praćenje ne postiže se samo efikasnost, oni mogu da doprinesu značajnom unapređenju organizacije, za kratak vremenski period. U svakom slučaju, morate da budete veoma dobro upoznati sa svim funkcijama i karakteristikama ovih uređaja, da biste na pravi način razumeli koliku dobit zaista ostvarujete i u kojim sve segmentima.

Najvažnije beneficije bismo mogli da sumarno kategorišemo u četiri veće celine. Naravno, ovo je prilično individualno, i zavisi od toga koji sistem koristite, u kom obimu, kakva je njegova primena…

Praćenje vozila

Primena u svrhe bezbednosti

Bez dileme, najkorisnija uloga GPS uređaja za praćenje je to što možete da pratite kretanje i lokaciju vašeg vozila, u bilo kom trenutku, bilo gde na planeti. Ipak, funcije uređaja imaju daleko veći značaj i složeniju primenu na planu bezbednosti. On je tu pre svega da vozilo, kao i onog ko njim upravlja, upozori na potencijalne opasnosti ili rizike po bezbednost. Takođe, tačno određivanje lokacije vozila pruža mogućnost brze reakcije u slučaju potrebe ili stanja za hitne intervencije, čime se rizici po bezbednost svode na minimum.

Mape lokacija

Saobraćaj postaje prilično složen u savremenim uslovima, do te mere da čak ni iskusni vozač u određenim sredinama ne uspeva da se orijentiše ili da pronađe krajnju destinaciju koja mu je potrebna. GPS uređaji za praćenje imaju tu osobinu da mogu da prikazuju interaktivne mape za vreme vožnje. One ne samo da prikazuju korisniku putanju kretanja, nego mu pomažu da isporuku obavi u predviđenom roku, da eliminiše rizike kašnjenja ili skretanja sa najoptimalnije rute, odnosno da ga sve vreme vode kroz definisanu zonu – geozonu.

Upozorenja tokom kretanja kroz definisanu zonu interesa i putanju kretanja

Najčešće je slučaj da GPS uređaji za praćenje ne poseduju eksterne dodatke, kao što je displej, pa ne omogućavaju praćenje mapa, poput uređaja za GPS navigaciju. Ipak, ovaj uređaj reagovaće uvek kada vozač skrene sa definisane rute ili uđe u drugu geozonu, van one koja je definisana, tako da će im to omogućiti da se vrate na planirani pravac kretanja. Pored toga, važnu ulogu imaju dispečeri, koji vozaču u svakom trenutku mogu da pomognu oko navigacije.

Informacije o rutama

Rute generalno ne predstavljaju problem, naročito onda kada je omogućeno i njihovo prikazivanje putem displeja. U ovom slučaju, mape mogu da se prikazuju i izvan definisanog opsega ili zone, čime će vozačima omogućiti da stignu na vreme do predviđene lokacije, ukoliko definisana ruta nije prohodna.

Ove informacije pružaju neke opšte karakteristike, ali možda vam i dalje ne govore dovoljno šta vi konkretno dobijate korišćenjem GPS uređaja za praćenje. Recimo, GPS uređaji danas firmama služe da većinu troškova svedu na fiksne. Bez obzira da li je u pitanju mali biznis, srednji ili veliki sistem poslovanja, postoje brojne benefiti, jer je moguće primeniti ih na različite aspekte poslovanja.

pexels-photo-tracking

Maksimalno korišćenje kapaciteta i povećanje efikasnosti

GPS sistemi praćenja omogućuju racionalisanje resursima u svakom pogledu, štedite na administraciji, kontroli, kao i na direktnim troškovima putovanja. Organizatorima poslovanja daje odrešene ruke da se potpuno fokusiraju na produktivnost, podjednako isto kao i radnicima na poslovima operative, što sve skupa omogućava mnogo efikasniji sistem rada, a na kraju krajeva i cenu proizvoda ili usluge koju nudite, jer time ostvarujete veću konkurentnost.

Unapređenje bezbednosti zaposlenih i precizna evidencija prekovremenih sati

Još jedna beneficija ovog sistema je ta što precizna analitika koju dobijate uredno vodi računa i o radnim satima, tako da se prekovremeni rad obračunava automatski. Na ovaj način imaćete preciznu evidenciju prekovremenih sati, po svakom radniku. A pored toga, u svakom trenutku znaćete i tačnu lokaciju gde se nalaze vaši zaposleni, čime eliminišete gotovo sve potencijalne faktore rizika po njihovu bezbednost.

Oznake:, ,

Naši Klijenti

1000+ koristi naš GPS sistem

Ikea Beograd
PlanetBike
Bekament
Klachka
Starcom
NIS Transport
NBS
KIA Motors

Treba Vam naša ponuda?

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter, budite obavešteni o promocijama i akcijama.