Politika privatnosti

Almaks GPS poštuje privatnost i štiti lične podatke svojih korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu saradnju, a čije lične podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju. Pravila privatnosti su temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja ličnim podacima unutar naše kompanije. Politikom privatnosti osiguravamo adekvatan nivo zaštite podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i drugim važećim zakonima vezanim uz zaštitu ličnih podataka, uključujući i GDPR regulative koju primenjujemo od dana stupanja na snagu 25.maja 2018.godine.

I kako se vaši podaci koriste

Registracija i podaci o nalogu: Kada kreirate ili preradite svoj nalog i koristite našu aplikaciju dobrovoljno dajete lične podate kao što su vaše ime, i-mejl adresa, broj telefona i , kada je neophodno, podatke za naplatu. Ako nam date broj telefona, saglasni ste da primate naše tekstualne poruke na taj broj. Možete da izaberete da nam pružite dodatne informacije, na primer uz Vaše odobrenje možemo da pristupimo i drugim ličnim podacima na Vašem aparatu kao što su adresar, kalendar ili poruke. Ako nas ovlastite možemo takođe da imamo neprestani pristup Vašim ličnim podacima kod treće strane kao što su društvene mreže kao Facebook, ako nam Vi i/ili korisnici ovih mreža dozvolite pristup tim podacima, u zavisnosti od izvršenih korisničkih podešavanja na takvim sajtovima. Podatke o Vama možemo iskoristiti u različite svrhe, uključujući:

 • Pružanje, održavanje i poboljšanje svoje usluge, uz pružanje dodatnih funkcija i sadržaja;
 • Odgovaranje na Vaša pitanja i zahteve i pružanje podrške korisnicima
 • Slanje tehničkih obaveštenja, ažuriranja, sigurnosnih alarma i podrške i administrativnih poruka;
 • Praćenje i analizu trendova, upotrebu i aktivnosti u vezi sa našom uslugom;
 • Personalizaciju i poboljšanje usluga;
 • Detekciju, istragu i/ili sprečavanje nepoštene, neodobrene ili nelegane aktivnosti i
 • Izvršenje bilo koje druge svrhe za koju je izvršeno prikupljanje podataka u skladu sa Politikom privatnosti

Naši sistemi nisu kreirani da povezuju lične podatke sa Vašim aktivnostima (kao što je koje stranice pregledate ili na šta kliknete ili šta pretražujete). Lokacija: Dok pružamo uslugu, možda ćemo koristiti ili zapamtiti Vašu tačnu geografsku lokaciju, ako nam date dozvolu. Možemo koristiti ili zapamtiti podatak o Vašoj lokaciji kako bi omogućili funkcije naše aplikacije i kako bi poboljšali i prilagodili aplikaciju. Ne koristimo niti delimo ove podatke za druge svrhe. Mnogi aparati će prikazati putem ikonice da je usluga lociranja aktivna. Ove podatke delimo sa drugima samo kako ste Vi odobrili. Podaci evidencije: naši serveri automatski prikupljaju „podatke evidencije“ koje kreirate koristeći aplikaciju. Podaci evidencije mogu da obuhvataju podatke kao što su vaša adresa internet protokola, verzija operativnog sistema, uređaja i uslove pretraživanja. Podatke evidencije dobijamo kada se registrujete na našu aplikaciju. Koristimo podatke evidencije kako bi pružili uslugu, ocenili i poboljšali je. Ograničeni period skladištenja ličnih podataka: Naši sistemi su kreirani da zadržavaju podatke evidencije do 30 dana nakon prikupljanja. Uklanjamo lične identifikujuće podatke (kao što su Vaše ime, adresa, i-mejl ili broj telefona, lokaciju) i druga podešavanja u vezi sa Vašim nalogom odmah nakon Vašeg brisanja naloga. Ograničenja za decu: Ne kontaktiramo niti prikupljamo lične podatke od dece ispod 13. Godina. Ako saznate da je Vaše dete dalo lične podatke bez Vašeg pristanka, molimo da nas obavestite. Ako mi saznamo da nam je dete ispod 13 godina pružilo lične podatke, preduzimamo korake da sklonimo takve podatke i da ugasimo detetov nalog. Nijedna reklamna kompanija ne prikuplja podatke preko naše usluge: Ne dopuštamo da reklamne kompanije prikupljaju podateke preko naše usluge za ciljano reklamiranje.Registracija i podaci o nalogu: Kada kreirate ili preradite svoj nalog i koristite našu aplikaciju dobrovoljno dajete lične podate kao što su vaše ime, i-mejl adresa, broj telefona i , kada je neophodno, podatke za naplatu. Ako nam date broj telefona, saglasni ste da primate naše tekstualne poruke na taj broj. Možete da izaberete da nam pružite dodatne informacije, na primer uz Vaše odobrenje možemo da pristupimo i drugim ličnim podacima na Vašem aparatu kao što su adresar, kalendar ili poruke. Ako nas ovlastite možemo takođe da imamo neprestani pristup Vašim ličnim podacima kod treće strane kao što su društvene mreže kao Facebook, ako nam Vi i/ili korisnici ovih mreža dozvolite pristup tim podacima, u zavisnosti od izvršenih korisničkih podešavanja na takvim sajtovima. Podatke o Vama možemo iskoristiti u različite svrhe, uključujući:

 • Pružanje, održavanje i poboljšanje svoje usluge, uz pružanje dodatnih funkcija i sadržaja;
 • Odgovaranje na Vaša pitanja i zahteve i pružanje podrške korisnicima
 • Slanje tehničkih obaveštenja, ažuriranja, sigurnosnih alarma i podrške i administrativnih poruka;
 • Praćenje i analizu trendova, upotrebu i aktivnosti u vezi sa našom uslugom;
 • Personalizaciju i poboljšanje usluga;
 • Detekciju, istragu i/ili sprečavanje nepoštene, neodobrene ili nelegane aktivnosti i
 • Izvršenje bilo koje druge svrhe za koju je izvršeno prikupljanje podataka u skladu sa Politikom privatnosti

Naši sistemi nisu kreirani da povezuju lične podatke sa Vašim aktivnostima (kao što je koje stranice pregledate ili na šta kliknete ili šta pretražujete). Lokacija: Dok pružamo uslugu, možda ćemo koristiti ili zapamtiti Vašu tačnu geografsku lokaciju, ako nam date dozvolu. Možemo koristiti ili zapamtiti podatak o Vašoj lokaciji kako bi omogućili funkcije naše aplikacije i kako bi poboljšali i prilagodili aplikaciju. Ne koristimo niti delimo ove podatke za druge svrhe. Mnogi aparati će prikazati putem ikonice da je usluga lociranja aktivna. Ove podatke delimo sa drugima samo kako ste Vi odobrili. Podaci evidencije: naši serveri automatski prikupljaju „podatke evidencije“ koje kreirate koristeći aplikaciju. Podaci evidencije mogu da obuhvataju podatke kao što su vaša adresa internet protokola, verzija operativnog sistema, uređaja i uslove pretraživanja. Podatke evidencije dobijamo kada se registrujete na našu aplikaciju. Koristimo podatke evidencije kako bi pružili uslugu, ocenili i poboljšali je. Ograničeni period skladištenja ličnih podataka: Naši sistemi su kreirani da zadržavaju podatke evidencije do 30 dana nakon prikupljanja. Uklanjamo lične identifikujuće podatke (kao što su Vaše ime, adresa, i-mejl ili broj telefona, lokaciju) i druga podešavanja u vezi sa Vašim nalogom odmah nakon Vašeg brisanja naloga. Ograničenja za decu: Ne kontaktiramo niti prikupljamo lične podatke od dece ispod 13. Godina. Ako saznate da je Vaše dete dalo lične podatke bez Vašeg pristanka, molimo da nas obavestite. Ako mi saznamo da nam je dete ispod 13 godina pružilo lične podatke, preduzimamo korake da sklonimo takve podatke i da ugasimo detetov nalog. Nijedna reklamna kompanija ne prikuplja podatke preko naše usluge: Ne dopuštamo da reklamne kompanije prikupljaju podateke preko naše usluge za ciljano reklamiranje.

Otkrivanje podataka

Treća strana: Pužamo podatke koje služe i koje ne služe za identifikaciju samo našim zavisnim preduzećima u svrhu obrade takvih podataka u naše ime. Tražimo da se treće strane slože da obrade ovakve informacije u skladu sa našom Politikom privatnosti, i koristimo razumne napore da ograničimo njihovu uporebu ovakvih informacija i da koristimo druge odgovorajuće poverljive i sugurnosne mere. Zakon i povreda: Bez obzira na odredbe ovog ugovora, možemo da sačuvamo ili otkrijemo Vaše podatke ako verujemo da je to neophodno da bi se postupalo u skladu sa zakonom, propisima, pravnim procesima ili zahtevima državnih organa; kako bi se istražile, sprečile ili preduzele mere u vezi sa sumnjivim ili ilegalnim aktivnostima, uključujući ali ne ograničavajući se na prevaru, potencijalnu pretnju javnoj bezbednosti ili fizičkoj bezbednosti bilo kojoj osobi; kako bi se zaštitila sigurnost i integritet naših proizvoda i usluga; ili kako bi se zaštitila prava, svojina ili lična svojina, naše osoblje, naši korisnici ili drugi. Međutim, ništa u ovoj Politici privatnosti nije namenjeno da ograniči bilo koju zakonitu odbranu ili primedbu koju bi mogli da imate prema trećoj strani, uključujući državu, u vezi sa zahtevom da se otkriju Vaši podaci. Poslovni prenosi: U slučaju da smo umešani u bankrot, spajanje, kupovinu, reorganizaciju ili prodaju imovine, Vaši podaci mogu biti prodati ili preneseni kao deo te transakcije. Ova Politika privatnsti će se odnositi na Vaše podatke kao prenesene na novi entitet. Možemo takođe da otkrijemo podatke o Vama svojim povezanim kompanijama kako bi pomogli da se obezbede, razumeju i poboljšaju naše, i aplikacije naših povezanih kompanija. Javni ili ne-lični podaci: Možemo da delimo ili otkrijemo Vaše ne –lične podatke kao što su podaci javnog profila, deljene table i drugo. Upamtite: Vaša podešavanja privatnosti i vidljivosti utiču da li će Vaši lični ili bilo koji drugi podaci biti javni.

Naša obaveza za bezbednost podataka

Koristimo odgovarajuće fizičke, menadžerske i tehničke procedure da štitimo i pomognemo da se spreči neautorizovan pristup, održi bezbednost podataka i korektno upotrebe podaci koje prikupljamo o Vama. Ne možemo, ipak, da odgovaramo ili garantujemo za sigurnost bilo kog podatka koje dostavite, i to radite na sopstveni rizik. Iako preduzimamo odgovarajuće mere da se obezbedimo od neovlašćenog otkrivanja podataka, ne možemo da Vas uverimo da lični identifikujući podaci koje sakupljamo neće nikad biti otkriveni na način koji je u suprotnosti sa ovom Politikom privatnosti. Treba da preduzmete mere protiv neovlašćenog pristupa Vašoj lozinci, telefonu i kompjuteru ili mobilnom telefonu, tako što se, između ostalog, odjavite posle korišćenja zajedničkog kompjutera ili mobilnog telefona, birajući lozinku koju niko drugi ne zna ili ne može lako da pogodi, i čuvajući svoju lozinku u tajnosti. Takođe, nikada ne treba da delite svoje podatke za prijavu sa drugima. Nismo odgovorni za nijednu izgubljenum ukradenu ili kompromitovanu lozinku ili za bilo koju aktivnost na Vašem računu korišćenjem neovlašćene lozinke.

Promene u vezi sa ovom politikom

Možemo da preradimo svoju Politiku privatnosti sa vremena na vreme. Ako izvršimo bilo koju promenu sadržaja u vezi sa našom Politikom, postavićemo upadljivo obaveštenje na svom sajtu ili aplikaciji. Ako izvršimo promenu koja se tiče sadržaja, u vezi sa Politikom koja je naše isključivo pravo, obavestićemo Vas putem mejl adrese koju ste nam dali prilikom prijave. Nastavljanjem da pristupate ili da koristite aplikaciju posle izvršenih promena koje su stupile na snagu, pristajete da ste vezani za revidiranu Politiku privatnosti.

Koji su ciljevi Politike privatnosti

Cilj naše Politike privatnosti je da objasnimo našim korisnicima, zaposlenima, poslovnim partnerima ili drugim osobama s kojima Almaks GPS ostvaruje poslovnu saradnju:

 • koje lične podatke prikupljamo i obrađujemo (a koje ne obrađujemo);
 • kako prikupljamo lične podatke, u koje svrhe i koje su nam osnove za to;
 • koliko dugo ih čuvamo u bazi i sa kim ih delimo;
 • koja prava imaju u pogledu zaštite podataka i kako ih mi štitimo.

Kako da nas kontaktirate

Ako imate drugih pitanja u vezi sa privatnošću kontaktirajte nas: almaks@almaks.rs. Stupa na snagu: 28. Februara 2017. godine

Privacy Policy

This Privacy Policy describes how and when we collect, use and share your information across our App. When using our App you consent to the collection, transfer, storage, disclosure, and use of your information as described in this Privacy Policy. You can be sure that we will only use your information as described in this Privacy Policy.

I. How your information is used

Registration and account information: When you create or reconfigure your account and use our App you voluntarily give us personal information, such as your name, email, phone number and, when necessary, billing information. If you provide us with your phone number, you agree to receive text messages to that number from us. You may choose to provide us with additional information, for example, with your permission, we may also access other personal information on your device, such as your phone book, calendar or messages. If authorized by you, we may also have an on-going access to your personal information from third-party social media sites like Facebook, if you and/or users of those sites give us access to such information, depending upon your or users’ settings on those sites. We may use information about you for various purposes, including to:

 • Provide, maintain and improve our services, including to provide additional features and content;
 • respond to your questions and requests and provide customer service;
 • send you technical notices, updates, security alerts and support, and administrative messages;
 • monitor and analyze trends, usage and activities in connection with our services;
 • personalize and improve the services;
 • detect, investigate and/or prevent fraudulent, unauthorized or illegal activity; and
 • carry out any other purpose for which the information was collected according to this Privacy Policy.

Our systems are not designed to associate personal information with your activities (such as pages you view or things you click on or search for). Location: In serving you, we may use or store your precise geographic location, if you give us permission to do so. We may use and store information about your location to provide features of our App and to improve and customize the App. We do not use or share this data for any other purpose. Many devices will indicate through an icon when location services are operating. We only share this location information with others as approved by you. Log data: Our servers automatically record information („log data“) created by your use of the App. Log data may include information such as your IP address, operating system, device and search terms. We receive log data when you sign into our App. We use log data to provide our service, measure and improve it. Limited period of personal data storage: Our systems are designed to retain log data for up to 30 days after it is collected. We remove personally identifiable information (such as your name, address, email or phone number, location) and other preferences associated with your account promptly after you delete your account. Restrictions towards children: We do not knowingly contact or collect personal information from children under 13. If you become aware that your child has provided us with personal information without your consent, please contact us. If we become aware that a child under 13 has provided us with personal information, we take steps to remove such information and terminate the child’s account. No ad companies collect data through our service: We do not allow advertising companies to collect data through our service for ad targeting.

II. When we disclose information

Third-parties: We provide personally identifiable information and non-personally-identifiable information only to our subsidiaries for the purpose of processing such information on our behalf. We require that these parties agree to process such information in compliance with our Privacy Policy, and we use reasonable efforts to limit their use of such information and to use other appropriate confidentiality and security measures. Law and harm: Notwithstanding anything to the contrary in this Privacy Policy, we may preserve or disclose your information if we believe that it is reasonably necessary to comply with a law, regulation, legal process, or governmental request; in order to investigate, prevent, or take action regarding suspected or actual illegal activities, including but not limited to, fraud, potential threats to public safety or the physical safety of any person; to protect the security or integrity of our products and services; or to protect rights, property, or our personal safety, our staff, our users or others. However, nothing in this Privacy Policy is intended to limit any legal defenses or objections that you may have to a third party’s, including a government’s, request to disclose your information. Business transfers: In the event that we are involved in a bankruptcy, merger, acquisition, reorganization or sale of assets, your information may be sold or transferred as part of that transaction. This Privacy Policy will apply to your information as transferred to the new entity. We may also disclose information about you to our corporate affiliates in order to help provide, understand, and improve our App and our affiliates’ Apps. Non-private or non-personal information: We may share or disclose your non-personal information, such as your public user profile information, shared boards and so on. Remember: your privacy and visibility settings control whether your personal or any other information are made public.

III. You can request to see your personal data

You can sign into your account to see any personally identifiable information we have stored, such as your name, email, address or phone number. You can also contact us by email to request to see this information. You may update or correct your personal profile information and email preferences at any time by visiting your account profile page only via the web interface. We can provide you with additional support to access, correct, delete, or modify the personal information you provided to us and associated with your account. To protect your privacy and security, we take reasonable steps (such as requesting any personal information) to verify your identity before making corrections. You are responsible for maintaining the secrecy of your password and account information at all times.

IV. Our commitment to data security

We use appropriate physical, managerial, and technical procedures to safeguard and help prevent unauthorized access, maintain data security, and correctly use the information we collect about you. We cannot, however, ensure or warrant the security of any information you convey to us, and you do so at your own risk. Although we take appropriate measures to safeguard against unauthorized disclosures of information, we cannot assure you that personally identifiable information that we collect will never be disclosed in a manner that is inconsistent with this Privacy Policy. You should take steps to protect against unauthorized access to your password, phone, and computer or mobile phone by, among other things, signing off after using a shared computer or mobile phone, choosing a password that nobody else knows or can easily guess, and keeping your password private. Also, you should never share your log-in information with others. We are not responsible for any lost, stolen, or compromised passwords or for any activity on your account via unauthorized password activity.

V. Changes to this Policy

We may revise our Privacy Policy from time to time. If we make any material changes to our policies, we will place a prominent notice on our website or application. If we make a change to this Policy that, in our sole discretion, is material, we will notify you via the email address you optionally provided during sign up. By continuing to access or use the App after those changes become effective, you agree to be bound by the revised Privacy Policy.

VI. How to contact us

If you have further privacy concerns please do not hesitate to ask us by contacting: almaks@almaks.rs. Effective: February 28, 2017