Državne ustanove


Sonde za merenje goriva

Almaks GPS softver ima veliki spektar opcija, koje omogućavaju brzu reakciju i precizan monitoring.

Almaks GPS softver je ugrađen u veliki broj sistema državnih sektora koji su namenjeni za hitnu intervenciju, kao što su hitna pomoć, policija, vatrogasna služba i kontrolni centri. Sistem se sastoji od softvera za operacioni menadžment, aplikacije za lociranje i praćenje vozila i sistema za prenos podataka, koji funkcionišu kao jedna celina.

Proces upravljanja operacijama u ovakvom okruženju može se uspešno obavljati povezivanjem Almaks GPS sistema sa drugim već integrisanim sistemima.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter, budite obavešteni o promocijama i akcijama.