Daljinsko Očitavanje Digitalnih Tahografa

SMANJITE TROŠKOVE, POVEĆAJTE PRODUKTIVNOST

ALMAKS GPS vam predstavlja najnoviji uređaj za daljinsko očitavanje podataka sa digitalnog tahografa – Brzo, komforno i efikasno.

Daljinsko-očitavanje

ALMAKS GPS uređaj je efikasno rešenje za bezbedno skidanje podataka iz memorije digitalnih tahografa i kartica vozača koje se prenose preko GPRS-a. Informacije se daljinski očitavaju i memorišu na ALMAKSOV server, gde se iste obrađuju, a potom i dostavljaju u formi izveštaja na korisnikov e-mail nalog u PDF formatu. Podaci sa kartice vozača i memorije digitalnog tahografa se mogu preuzeti i arhivirati u bilo kom trenutku sa bilo kog mesta u Evropi i svetu.

ALMAKS GPS vam dostavlja podatke sa kartice vozača automatski i prema definisanom vremenskom intervalu,na svakih 15 dana, a podatke sa digitalnog tahografa na svakih 45 dana. Na taj način ALMAKS GPS vam pruža sigurnost da ćete ispuniti zahtevane zakonske propise i izbeći eventualne kazne.

ZABORAVITE NA SATE PROVEDENE PRAVEĆI IZVEŠTAJE

ALMAKS GPS daljinsko preuzimanje tahografa i kartica vozača je bezbedniji i efikasniji način za vozače koji se sada ne vraćaju u sedište preduzeća kako bi te podatke preuzeli i arhivirali. Preuzimanje podataka sa kartice vozača i iz memorije digitalnog tahografa se vrši bez prisustva kartice preduzeća u vozilu, jer se autorizacija preuzimanja podataka vrši bežično i daljinski. Sa ALMAKS GPS uređajem za daljinsko preuzimanje podataka iz memorije digitalnih tahografa imate potpunu kontrolu vozača i vozila.

Uređaj za daljinsko preuzimanje podataka iz memorije digitalnih tahografa se ugrađuje zajedno sa GPS modulom za satelitsko praćenje vozila. Većina korisnika nema potreban softver koji analizira podatke iz memorije digitalnih tahografa, a zatim pravi izveštaj, već ručno pravi izveštaje koji umeju da oduzmu i do dva sata po vozaču, odnosno, vozilu. Almaks GPS vam automaski šalje gotove izveštaje. Vaše je samo da ih sačuvate u odgovarajuću datoteku na računaru.

Napominjemo da je 4.decembra 2015. godine stupio na snagu Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima koji obavezuje prevoznika da vodi evidenciju o radnom vremenu svakog vozača na nedeljnom i mesečnom nivou. Izveštaji koji vam se dostavljaju ispunjavaju sve ove propise.

PREDUSLOVI ZA UGRADNJU:
  • Odgovarajući digitalni tahograf (proizveden nakon od 2009 godine)
  • Vozilo mora da ima ugrađen Almaks GPS uređaj
  • * Mogućnost ugradnje na već postojeće GPS uređaje drugih proizvođača
  • ** mogućnost iznajmljivanja odgovarajućih tahografa.

PREDNOSTI

  •  Smanjenje troškova
  •  Povećana produktivnost
  •  Bezbedan prenos podataka
  •  Dostupnost vozila
  •  Obrađen izveštaj u PDF-u spreman za arhiviranje
  •  Kontrola vozača i vozila

O ZAKONU

U našoj zemlji je na snazi zakonska obaveza preuzimanja podataka sa kartice vozača najkasnije svakih 21 dan i iz memorije digitalnog tahografa svakih 60 dana. Za sve vas, prevoznike i vozače, jako je bitno da znate da propisi nalažu obavezu arhiviranja i analize tih podataka u periodu od najmanje jedne godine nakon evidentiranja i da, na zahtev nadležnog organa, iste morate dati na uvid u bilo kom trenutku. To zahteva da se podaci redovno preuzimaju i da se zatim trajno čuvaju u dobro dizajniranim i sigurnim bazama podataka. Proces je sledeći – sa tahografskih listića ili memorijskih kartica vozača podaci se softverom prebacuju u bazu podataka, a zatim obrađuju i prikazuju u formi raznih izveštaja. Automatskom obradom podataka i izveštajima lakše je i brže otkriti vozače u prekršaju. A ako prekršaje na vreme otkrijemo time ćemo brže delovati prema povećanju odgovornosti vozača i smanjiti broj prekršaja (pa i velikih novčanih kazni za vozače i prevoznike). U vašem je interesu da se svi ti podaci jako kvalitetno čuvaju i obrađuju, te da se sve nepravilnosti vaših vozača na vreme otkrivaju. Ovakvim sistemom evidencije i obrade lakše je otkriti i savesne vozače koji voze prema svim propisima, pa ih prema tome i nagraditi.

Naši Klijenti

1000+ koristi naš GPS sistem

Ikea Beograd
PlanetBike
Bekament
Klachka
Starcom
NIS Transport
NBS
KIA Motors

Treba Vam naša ponuda?

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter, budite obavešteni o promocijama i akcijama.