ALMAKS ERV

Almaks ERV – sistem za evidentiranje dolazaka i odlazaka radnika na posao

Almaks ERV  sistem za evidenciju radnog vremena

U neka davna vremena, prilikom dolaska i odlaska na posao, zaposleni su se „čekirali“ otkucavanjem kartica u specijalizovanim mašinama. Ovaj zastareli metod omogućavao je poslodavcima da na mesečnom i godišnjem novou imaju evidenciju o vremenu koje zaposleni provode na radnom mestu. Zahvaljujući savremenim tehnologijama u današnje vreme se u ovu svrhu koriste napredni uređaji koji na daleko jednostavniji način pružaju precizne podatke o vremenu koje zaposleni provede na radnom mestu.

U bogatoj ponudi kompanije Almaks nalazi se ERV, softverski proizvod za evidenciju radnog vremena (skraćeno ERV), koji predstavlja trenutno najsavremeniji sistem ovog tipa. Zahvaljujući jednostavnosti upotrebe i preciznosti podataka koje pruža, ERV sistem je postao  izuzetno popularno sredstvo za optimizaciju rada u brojnim domaćim kompanijama. Uz Almaks ERV se posluje efikasnije i ekonomičnije.

Osnove Almaks ERV sistema

Ovaj sistem sastoji se iz hardverskog dela – uređaja za prenos podataka i RFID čitača, i softverskog dela, odnosno aplikacije koja obrađuje podatke i prikazuje ih krajnjem korisniku, tačnije poslodavcu.

Budući da se prenos podataka sa hardvera na aplikaciju vrši bežično, odnosno putem mobilne telefonije, da bi ERV sistem funkcionisao neophodno je samo da ima stalno napajanje i da je stacioniran na mestu koje je pokriveno mrežom mobilne telefonije. Osim toga, ERV sistem ima internu bateriju i ne zavisi samo od eksternog napajanja, već radi i autonomno koliko je potrebno po proceni.

Korisnik ERV sistema može dobijati dojave o padu napona glavnog napajanja, o prestanku rada uređaja, komunikacije i slično, što ovaj sistem izdavaja ispred svih postojećih rešenja na tržištu.

Postavljanje sistema na različitim lokacijama

Često se dešava da jedna kompanija postavi više ERV sistema na različitim mestima (na po nekoliko ulaza/izlaza u jednom objektu), odnosno zgradama.

ERV sistem je moguće postaviti tako da bude potpuno mobilan i da korisnik sam može kompletan sistem da prenosi po potrebi sa lokacije na lokaciju, a da pritom nema dodatnih troškova pri prvoj implementaciji (jer nema fizičkih radova postavljanja kanalica i bušenja zidova), kao što nema ni kasnijih radova na demontaži ili prebacivanju.

ERV sistem se potpuno ravnopravno postavlja i na vozila kompanije. Upotrebom standardnih uređaja za GPS praćenje kretanja vozila, vozač  može da se identifikuje da je započeo rad prilikom prvog starta vožnje od kuće, bez dolaska u kompaniju. Ovo očitavanje ravnopravno se koristi kao očitavanje na mobilnom objektu, što je vrlo parkitčno kad je na primer reč o komercijalistima koji duže vozilo i kreću od kuće i na taj način otpočinju radni dan.

Praktičan je za primenu i na privremenim lokacijama – gradilištima, bušotinama ili bilo kom terenskom radu, kada su radnici mobilni i kada nije moguće korišćenje standardnih sistema evidencije radnog vremena.

Prikupljeni podaci sa svih ERV sistema, bilo da se radi o različitim objektima, privremenim lokacijama ili mobilnim transportnim sredstvima, objedinjuju se u jednu bazu. Na praktičnom primeru to znači da zaposleni može da se očita za ulaz (početak rada) na jednom RFID čitaču, a za izlaz (završetak rada) na nekom drugom, a sistem će svejedno objediniti dobijene podatke o vremenu provedenom na radu.

Jednostavna upotreba

ERV sistem funkcionište tako što se korisnik, odnosno zaposleni, očita svojom RFID karticom na postavljeni RFID čitač, a koji prenosi informaciju na ERV sistem s kojim je povezan. Dobijene podatke ERV sistem šalje na softverski deo, odnosno aplikaciju.

Aplikaciji se pristupa sa bilo kog računara koji je povezan na internet, dakle nije neophodno pristupiti iz mreže kompanije, što znatno pojednostavljuje rad ovog sistema. Prednost je što je softver u „klaudu“ tako da korisnicima nije neophodan desktop računar unutar firme koji mora da bude funkcionalan 24/7, pa tako ne postoji briga o održavanju tog računara i softvera, kao ni o dodatnim troškovima koje održavanje podrazumeva (intervencija stručnih osoba za održavanje), jer ove usluge uglavnom ne spadaju u garanciju.

Korisniku, odnosno poslodavcu, daje se pristupni link, kreira mu se korisničko ime i lozinka uz pomoć kojih se loguje na aplikaciju i pristupa  informacijama koje su prikupili čitači postavljeni na različitim lokacijama (ulazi/izlazi, višebrojni objekti jedne kompanije). Korisnik učitava zadati period za koji potražuje podatke o evidenciji radnog vremena.

Jednostavni i precizni

Podaci koji se dobijaju u izveštaju o vremenu dolaska na posao i odlaska sa istog su krajnje precizni. Ukoliko je zaposleni počeo s radom pre propisanog radnog vremena, u zelenom polju se beleži dodatno vreme, a prilikom kašnjenja se razlika u vremenu beleži u crvenom polju.Na isti način se obrađuje i odlazak s posla: zeleno polje za dodatno vreme, crveno polje za vreme koje je zaposleni proveo kraće na radnom mestu.

RANIJI DOLAZAK NA POSAO I PREKOVREMENI RAD

Almaks ERV

KASNIJI DOLAZAK NA POSAO I RANIJI IZLAZAK

Almaks ERV 1

Po završetku pretrage željenih podataka, dobija se detaljni izveštaj u Excell i PDF formatu, ili se po potrebi automatski šalje poslodavcu na email.

IZVEŠTAJI

Almaks ERV 2

Prednosti korišćenja ERV sistema ERV sistem za evidenciju radnog vremena poslodavcu pruža precizne podatke na osnovu kojih vrši procenu rada zaposlenih, a samim tim i adekvatno ga vrednuje – kroz povećanje ili smanjenje ličnog dohotka, bonuse i sl. Tehničke prednosti ERV sistema su sledeće: – Bežična komunikacija uređaja sa serverom (putem mobilne telefonije). Komunikacija je uključena u cenu. – Sistem ključ u ruke – Pristup aplikaciji sa bilo kog računara i sa bilo koje mreže (nije neophodna kompanijska mreža) – Mogućnost povezivanja više ERV uređaja na više različitih mesta (čak i gradova ili država) koji skladište informacije u jednu jedinstvenu bazu – Brzina izvršavanja izveštaja – Mogućnost lakog eksporta u PDF, Excell ili automatsko slanje na email krajnjeg korisnika
fill_charge_2

Portabl GPS uređaj – praktičan, efikasan i ekonomičan!

Upotreba GPS uređaja za praćenje postala je od ključne važnosti za uspešno  poslovanje svake kompanije koja se bavi transportom (od putničkog i teretnog programa, preko radnih i poljoprivrednih mašina do plovila) ili poseduje sopstveni vozni park. Osim standardnog GPS uređaja koje stručno lice postavlja ispod komandne table vozila i pušta u rad, u ponudi kompanije Almaks nalazi se i nešto drugačiji uređaj za praćenje, koji je trenutno vrlo popularan u svetu.

Jednostvna ugradnja, bez troškova

Reč je o portabl GPS uređaju koji se postavlja na upaljač za cigarete u vozilu, a za čije ugrađivanje nije potrebna pomoć stručnog lica. Po funkcijama, kvalitetu i vrsti informacija koje pruža, a koje podrazumevaju praćenje kretanja, brzine, putanje, zaustavljanja rada motora itd, ovaj uređaj se ne razlikuje od Basic GPS sistema koji je u ponudi Almaksa.

Ugradnja portabl GPS uređaja u vozilo – bilo da je reč o putničkom, kamionu, različitim radnim mašinama, vrlo je laka. Uređaj se jednostavno priključi na mesto gde je fabrički postavljen upaljač za cigarete. Prednost portabl GPS uređaja jeste što može da ga instalira svako, ne postoje troškovi ugradnje i aktivacija je jednostavna.

2 u1: uređaj za praćenje i punjač za telefon

Osim što ne iziskuje troškove ugradnje, dobra strana portabl GPS uređaja jeste i u tome što se, kako sam naziv sugeriše, može prenositi iz vozila u vozilo. Korisnik sam odlučuje koje transportno sredstvo i kada će pratiti. Unutar uređaja nalazi se SIM kartica koja je povezana sa sofverom i preko koje se šalju i arhiviraju traženi podaci. Portabl GPS ima internu bateriju koja traje dva sata, a u slučaju da se uređaj izvadi iz upaljača, šalje se signal da je došlo do prekida napajanja.

fill_charge

Portabl GPS fizički izgleda kao punjač mobilnih telefona sa dva USB porta za punjenje, a što je, osim praćenja, još jedna funkcija koju poseduje. Budući da izgleda kao „bezazleni“ punjač telefona, uređaj ne izaziva sumnju kod vozača da se vozilo i njegov rad prate. Na taj način se sprečava korišćenje službenih vozila u privatne svrhe. Portabl GPS uređaj je praktično rešenje i u slučajevima kada zaposleni koristi privatno vozilo za obavljanje službenih dužnosti. Na početku radnog vremena zaposleni jednostavno uključi uređaj u upaljač, a po završetku smene ga ukloni.

I još nešto, poklonite vašim vozačima  „punjač“  u vozilu, kamionu, traktoru, da mogu puniti svoje telefone za vreme vožnje, oni će biti prezadovoljni poklonom, a vi ćete imati kontrolu nad vašom imovinom!

Nikola Manasijević

Manji troškovi, bolje poslovanje – primena GPS sistema za praćenja vozila u kompanijama

Izreka „vreme je novac“ nikada nije bila istinitija nego u današnje doba, a ušteda jednog i drugog od ključne je važnosti za poboljšanje kvaliteta života, ali i uspešno poslovanje kompanija, ne samo na domaćem već i inostranom tržištu. Ovo se posebno vidi na primeru kompanija koje imaju svoj vozni park, ili se bave transportnim delatnostima, ili pak nude usluge za čije se obavljanje koriste teretna vozila, građevinske ili poljoprivredne mašine. O prednostima GPS sistema za praćenje i njihovoj upotrebi u kompanijama koje poseduju vozni park, razgovarali smo sa direktorom prodaje GPS sektora kompanije Almaks – Nikolom Manasijevićem.

Veliki broj kompanija se odlučuje za upotrebu GPS sistema za praćenje, koji je osnovni razlog?

– Na osnovu dosadašnjeg iskustva kompanije koje poseduju sopstveni vozni park uglavnom se odlučuju za GPS sistem zbog zloupotrebe vozila od strane zaposlenih, optimizacije troškova voznog parka, kao i zbog integracije internih sistema sa sistemom GPS-a. Integracija dva sistema im omogućuje i optimizaciju radnog vremena, broja zaposlenih kroz dinamičko rutiranje, uvoza ključnih lokacija na GPS sistem i još mnogo toga što sam sistem pruža – kaže direktor prodaje GPS sektora kompanije Almaks.

Statistike kažu da prosečna osoba godišnje provede između 900 i 1.200 sati u kolima, a ova brojka je znatno veća kada je reč o kompanijama čije poslovanje obuhvata i transportne delatnosti. Kada se tome priroda utrošak goriva, redovno održavanje vozila, odnosno mašina, dolazimo do svote koja nije nimalo zanemarljiva. Zato smo Nikolu Manasijevića pitali kako GPS sistemi za praćenje pomažu kompaniji da optimizuje poslovanje, svede troškove na minimum, a opet zadrži kvalitet usluga?

– GPS sistem za praćenje vozila ustvari neverovatno puno pomaže vlasnicima flota da optimizuju svoje poslovanje, a ujedno da podignu kvalitet usluge, a sve zbog informacija o lokaciji, utrošku goriva, dinamičkom rutiranju, brzini kretanja. Nakon malo više od jedne decenije, od kada su se ovi sistemi pojavili na tržištu Srbije, postali su nezaobilazan i neophodan element poslovanja jer se na njima nalaze sve informacije koje želite da znate o voznom parku.

Šta je GPS uređaj za satelitsko praćenje?

– GPS (Global Positioning System) uređaji za praćenje su inicijalno projektovani za vojne potrebe, ali vrlo brzo su našli široku primenu u svakodnevnom životu. Pomenute uređaje koristimo u svim vrstama transportne delatnosti, od putničkog i teretnog programa, preko radnih i poljoprivrednih mašina do plovila. Prethodnih dana smo dobili interesantan zahtev potencijalnog korisnika koji želi da GPS uređaje ugradi u letelice. Jako interesantan izazov za nas kojeg smo se odmah prihvatili i verujem da ćemo uskoro i prezentovati rešenje.

Kako je moguće smanjiti troškove i ujedno poboljšati poslovanje?

– Zahvaljujući savremenim softverima i sistemima, GPS uređaji za satelitsko praćenje vozila daju nam preciznu poziciju, odnosno putanju kojom se objekat tj. vozilo u koje je ovaj uređaj ugrađen nalazi i kreće, kao i neke druge važne parametre:

– vreme utrošeno na putu – dužina puta, odnosno pređena kilometraža – potrošnja goriva – podaci o zaustavljanjima (uključujući mesto/lokaciju i trajanje) – brzina kretanja (maksimalna i prosečna) – upotreba vozila tokom i van radnog vremena – ponašanje vozača u saobraćaju itd. Kontrolom svih ovih parametara troškove možete svesti na minimum, a efikasnost na maksimum. Takođe, bitno je napomenuti, da je ceo sistem praćenja dostupan na Android i iOS mobilnoj aplikaciji.

Zašto su GPS sistemi za praćenje neophodni za uspešno poslovanje svake kompanije?

– U velikim sistemima, kompanijama sa voznim parkom, ušteda novca i vremena, kao i zaštita imovine, od ključne je važnosti, a što je moguće uz pomoć preciznih podataka koji se dobijaju upotrebom GPS uređaja za satelitsko praćenje.

Fleet Management koji koristi kompanija Almaks je najnoviji softver koji uz telemetriju vozila predstavlja skup sistema i uređaja kojima se vrši planiranje, realizacija i kontrola/ponašanje vozača. Uz pravilan raspored vozača, iskorišćenost i planiranje vozila optimizujemo upotrebno vreme vozila i postižemo maksimalnu produktivnost istog. Kompanije sa sopstvenim voznim parkom nakon prva tri meseca korišćenja sistema naprave uštedu od 10% do 30%. Imamo zaista veliku listu zadovoljnih korisnika.

Šta nam omogućava Fleet managment?

* optimizuje troškove voznog parka – sistem za praćenje vozila napravljen je od velikog broja dodatnih senzora i telemetrijske opreme. Na taj način on omogućava daljinsko praćenje i izveštavanje o korišćenju građevinske opreme, rashladnih komora, dizel agregata, kontejnera i druge pokretne mašinerije.

* određuje najoptimalniju putanju za vozila – zahvaljujući dobijenim podacima o putanji vozila (koja se takođe arhiviraju) i analizi istih, dobija se precizno izračunata najoptimalnija ruta. Ovi podaci su od ključne važnosti za smanjenje utroška goriva, očuvanje voznog parka, kao i za podizanje produktivnosti samih vozila i vozača.

* prati nivo goriva u rezervoaru – Praćenje nivoa goriva u rezervoaru je ključni parametar za ekonomičnost, bilo da je u pitanju bezbedna vožnja ili sprečavanje neovlašćenog istakanja goriva. Almaks GPS monitoring sistem je napravljen tako da efikasno meri i kontroliše potrošnju goriva u vozilima. Ovo se postiže ugradnjom visokopreciznih sondi za merenje goriva, čija preciznost je izražena po tačnosti od jedan do dva procenata u odnosu na ukupnu količinu rezervoara. Zaključak je da na ovaj način troškovi automatski postaju manji, što dovodi do uštede ne samo goriva, već i vremena.

* analizira ponašanje zaposlenih vozača – ovaj sistem uz RFID čitač se bavi identifikacijom vozača, načinom njegovog rada i pristupa samom vozilu. Budući da agresivan stil vožnje uzrokuje veću potrošnju goriva i povećava troškove amortizacije, kompanija Almaks svojim korisnicima nudi uslugu Stila vožnje, čija je namena da identifikuje stil vožnje svakog vozača i da na osnovu toga preuzmu odgovarajuće mere.

Koje od usluga GPS-a su najtraženije na tržištu?

– Na osnovu statistike koju smo uradili za prethodnih godinu dana poslovanja, najtraženija je usluga osnovnog paketa – Basic usluge. Pored toga što nudi sam uređaj, u paketu sa mogućnostima sistema, a u odnosu na cenu usluge ovo je najoptimalniji paket usluga, prihvatljiv za većinu korisnika usluge GPS satelitskog praćenja vozila.

Osim trenutne pozicije sa adresom, GPS uređaj za satelistsko praćenje vozila prikazuje brzinu kretanja, nadmorsku visinu, napon akumulatora, ukupnu kilometražu, kao i naglo zaustavljanje i kretanje vozila. Garancija na uređaj Helios, renomiranog proizvođača, iznosi dve godine u slučaju kupovine. U slučaju najma, garancija uređaja je sve vreme dok koristite GPS sistem Almaksa.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter, budite obavešteni o promocijama i akcijama.