Baner rad od kuće gps

Obaveštenje – privremena promena telefona ALMAKS GPS KORISNIČKOG CENTRA

Poštovani  GPS korisnici,

u skladu sa aktuelnom situacijom, a u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19, kompanija Almaks je donela odluku, da svi zaposleni u sektoru GPS praćenja vozila rade od kuće.

Naša korisnička podrška za GPS praćenje Vam je dostupna kao i do sada, samo sa izmenjenim kontakt telefonom. 

Kontakt telefon na koji nas možete dobiti je:

                   064 83 68 181

RADNO VREME KORISNIČKOG CENTRA

ponedeljak- petak 08:00h – 21:00h

subota 08:00h-14:00h

Odgovorni prema sebi i drugima!

Vaš Almaks GPS

Lap top za blog

Podešavamo i kreiramo automatske izveštaje za vas

UŠTEDITE VREME I NOVAC

Almaks GPS sistem satelitskog praćenja, osim lociranja i nadgledanja vozila u realnom vremenu omogućava i arhiviranje prikupljenih podataka u svrhu njihovog naknadnog pretraživanja i generisanja različitih vrsta izveštaja 400 dana unazad. Ovom opcijom, uz konsultacije sa našim timom, možete u poslovanju ostvariti značajne uštede.

Pre svega, jako je bitno da prenesete vaše potrebe našim GPS analitičarima, odnosno da tačno znate šta želite da pratite i zbog čega. Ako niste sigurni, kroz razgovor o problemima sa kojima se susrećete, kao i vremenom koje izdvajate za razne kalkulacije i rešavanje problema, doćićemo do rešenja.

Jasno definisan cilj, u skladu sa hardverom koji je ugrađen u vaše vozilo, dovodi do kreiranja najkorisnijih izveštaja za optimizaciju vremena utrošenog za proračune vezane za rad voznog parka i optimizacije trošenja novca za isti. Na ovaj način dovodite do uštede ljudskih  resursa, vremena i novca.

Neki od najpopularnijih izveštaja na Almaks GPS sistemu su “Izveštaj po vozaču” i “Izveštaj po vozilu ili grupi vozila” U nastavku su samo neki od parametara koji su definisani za „Izveštaj po vozaču“:

  • koje vozilo je vozač koristio
  • da li je prekoračio brzinu
  • pređena kilometraža
  • prosečna ostvarena potrošnja
  • koliko je potrošio goriva
  • stil vožnje
  • paljenje vozila van radnog vremena
  • prvi start u random danu
  • geozone

Ovakav izveštaj klijentu omogućava bržu optimizaciju voznog parka, evidenciju prekovremenog rada, samnjenje potrošnje goriva, smanjenje vremena utrošenog u planiranje rute kretanja vozila (vremena za određene radnje).

Izveštaji mogu biti prikazani u obliku teksta, tabele ili grafikona, a mogu se eksportovati u Exel ili PDF fail. Po želji korisnika šalju se za prethodno definisano vremensko razdoblje, za jedno ili odabranu grupu vozila, odnosno vozača.

PRIMERI DOBRE PRAKSE

IZVEŠTAJ O POTROŠNJI  GORIVA

Klijent je imao problem sa povećanom potrošnjom goriva. Došli smo do zaključka da je najbolje  kreirati izveštaj sa preciznom potrošnjom goriva za grupu vozila. Nakon 3 meseca njihove sumnje su potvrđenje. Nekoliko vozača je kralo gorivo. Ostvarena je ušteda od 10% -15%

IZVEŠTAJ O  KONTROLA RADA ZAPOSLENIH

Klijent je imao problem sa grupom zaposlenih, koji su radili u 4 različite smene. Kreiran je izveštaj o radu zaposlenih po različitom radnom vremenu svake grupe. Ovim je ostvarena značajna ušteda vremena u kontroli rada zaposlenih.

KONTROLA SIPANJA GORIVA U NOVCU

Klijente je  trošio vreme na kalkulacije sipanog goriva u litrima u novac. Prepoznavši problem, kreirali smo Izveštaj o sipanju goriva, gde će pored litraže, automatski da se  radi  obračun potrošenog novca za odeređenu litražu.  Ovim je ostvarena značajna ušteda vremena za kalkulacije.

    RADNO VREME VOZAČA U SRBIJI I EVROPI

Kao veoma popularan izveštaji kod međunarodnih transportera se pokazao Izveštaj o random vremenu vozača u Srbiji i Evropi za 1 ili određenu grupu vozila, koji automatski kalkuliše dnevnice vozačima i na taj način zaposlenom, ostvaruje  značajnu uštedu u vremenu.

Neke od mogućnosti kreiranja izveštaja na Almaks GPS sistemu možete pogledati na našem Youtube kanalu.

 
Laptop, tablet, mobilni

Zašto je Almaks GPS sistem za kontrolu potrošnje i praćenje nivoa goriva dobar za vaš biznis?

Finansijska sredstva koja se odvajaju na potrošnju goriva čine značajnu stavku u budžetu svake kompanije, bilo da je reč o velikim sistemima ili malim preduzećima.

Upotrebom inteligentnih i savremenih uređaja koji se bave prećenjem nivoa goriva, kompanijama se omogućava da kroz kontrolu potrošnje i sprečavanje različitih vrsta zloupotrebe na ovom polju ostvare značajne uštede – od 10% pa sve do 25%!

U svojoj bogatoj ponudi kompanija Almkas nudi efikasne sisteme za merenje i kontrolu potrošnje goriva u vozilima, a koji se zasnivaju na ugradnji GPS uređaja i njegovom povezivanju na sondu za merenje nivoa goriva ili putni računar.

Prednosti sistema za praćenje i kontrolu goriva

Veliki broj kompanija koje se bave transportom ili poseduju vozni park optimizovalo je poslovanje i smanjilo troškove upravo zahvaljujući Almaksovim  sistemima za praćenje i kontrolu potrošnje goriva u vozilima.

Jedan od primera je kompanija AIK Bačka Topola koja je na 20 teretnih vozila ugradila Almaks GPS uređaje, zajedno sa sondama za merenje goriva kao i RFID uređaje za identifikaciju vozača. Sumnje rukovodstva kompanije AIK Bačka Topola na krađu goriva iz kamiona su se ispostavile opravdane. Nakon mesec dana od ugradnje, urađena je analiza i poređenje parametara potrošnje goriva u odnosu na prethodni mesec gde je ustanovljeno da je napravljena ušteda od skoro 10.000 evra!

Prednosti sistema za praćenje i kontrolu potrošnje goriva su brojne:

– Praćenje nivoa goriva u svakom trenutku (grafički i tekstualno) 

Dispečer može u svakom trenutku tačno da vidi koliko ima goriva, što mu pomaže u boljoj oragnizaciji određene rute. Osim toga, precizna informacija o stanju goriva u rezervoaru veoma je bitna ukoliko se putuje van granica naše zemlje. Postoje neke zemlje, poput Turske, u koje se ne može ući sa više od 200 l goriva, tako da je to nešto o čemu klijent mora ozbiljno da vodi računa.

– Evidentiranje točenja i istakanja goriva sa svim informacijama (datum, vreme, mesto)

Račun za kupovinu goriva koju vozač dobije na pumpi može da se uporedi sa informacijom koju pružaju ovi sistemi. Osim toga, svako istakanje goriva se beleži, a onda se proverava da li je za njega postojala dozvola ili nije.

– Sistemsko računanje prosečne potrošnje goriva (po kilometru i po satu)

Klijent dobija kompletan izveštaj o potrošnji goriva bez potrebe za dodatnim računanjem. Uz pomoć telemetrijskih podataka i podataka sa senzora, ovi sistemi sami obavljaju celu kalkulaciju o nivou potrošnje goriva.

– Mogućnost slanja automatske dojave o utakanjima odnosno istakanjima na email klijenta

Istog  trenutka kad se učitaju podaci o utakanju, odnosno istakanju goriva iz vozila, klijentu se automatski šalje email sa dobijenim informacijama. Brzina kojom klijent dobija ove podatke omogućava mu da hitno reaguje ukoliko se radi o nekoj vrsti malverzacija

Prikaz istaknja goriva na Almaks GPS sistemu

istakanje

Prikaz utakanja goriva na Almaks GPS sistemu

utakanje

Uređaji za kontrolu i merenje nivoa goriva

Merenje i kontrola nivoa goriva u vozilima sprovodi se ugradnjom GPS uređaja na vozilo i njegovim povezivanjem na sondu za merenje nivoa goriva ili na putni računar. I jedan i drugi sistem se bave praćenjem točenja goriva, njegovim istakanjem i prosečnom potrošnjom po kilometru ili po satu. Tačnije, kroz ovu kontrolu klijentu se pružaju precizni podaci o količini utočenog, odnosno istočenog goriva, početni i krajnji nivo goriva, vreme i mesto gde je izvršeno utakanje, odnosno istakanje.

Sonde za merenje nivoa goriva koriste se za precizno očitavanje nivoa goriva i naglih promena u rezervoaru. Upotrebom ovih sondi koje se ugrađuju u rezervoar uspešno se sprečavaju manipulacije gorivom, ostvaruje se ušteda na nivou kompanije i smanjuje prosečna potrošnja goriva i do 25%.

Prednosti sondi su sledeće:

– Visoka preciznost (1-2% odstupanja na ukupnu zapreminu rezervoara)

– Rad sonde je neometan čak i kada vozilo stoji parkirano, jer sonda ima konstantno napajanje

– Mogućnost povezivanja više sondi na vozilima koje imaju više rezervoara

– Sprečavanje malverzacija zahvaljujući psihološkom uticaju koje na vozače ima svest o postojanju sonde i saznanje da su praćeni

Treba napomenuti da se sonda povezuje sa dodatnim uređajem,koji u sklopu sa sirenom u kabini obaveštava vozača istog trenutka kada nivo goriva počinje da opada. Ovaj sistem je posebno koristan u slučajevima kada vozač spava u kabini vozila parikiranog na parkingu (što se dešava prilikom dugih putovanja ili putovanja u inostranstvo). Vozač se „alarmira“ istog momenta kada krene istakanje goriva iz rezervoara, što mu omogućava da adekvatno reaguje u toj situaciji.

Kad je reč o sistemu za kontrolu nivoa goriva  a koji se zasniva na povezivanju ugrađenog GPS uređaja na putni računar, prednosti su sledeće:

– Jeftnija ugradnja

– Sasvim pristojna preciznost na putničkim i lakim teretnim vozilima. Kad je reč o kamionima, preciznost je nešto manja zbog velike zapremine rezervoara.

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter, budite obavešteni o promocijama i akcijama.