Još više informacija dostupno na Almaks GPS sistemu uz pomoć naprednog uređaja

Almaks GPS u svojoj standardnoj ponudi ima 3 paketa. Jako je bitno na početku sa našim prodavcima da se konsultujete šta vam je neophodno od opcija sistema, i izaberete adekvatan uređaj/paket, kako biste rešili problem ili zabrinutost, i što je najbitnije ostvarili značajne uštede.

Ako ste se odlučili za napredni paket (CAN BUS) od sada još više informacija možete dobiti uz njega. Can bus je napredni uređaj zato što osim osnovnih funkcionalnosti ( kao u Osnovnom paketu ) očitava i informacije sa putnog računara u vozilu ( u zavisnosti od tipa i starosti vozila )

 • broj obrtaja;
 • pređena kilometraža sa km sata;
 • brzina;
 • potrošnja goriva;
 • procenat pritiska papučice gasa;
 • G sila (nagla ubrzanja, kočenja i skretanja)
 • temperature motora
  Dodatne opcije
 • ručna kočnica;
 • check engine lampica;
 • nožna kočnica;
 • epc lampica, abs;
 • esp i novi podaci sa bord kompjutera;
 

Svaki od ovih podataka ima i vreme zadnjeg paljenja. Npr 78 dana je vreme kada je opcija na vozilu koje je uzeto za primer aktivirana, a 7 h je vreme kada je senzor bio aktivan. Bitno je naglasiti da su podaci  dostupni od trenutka aktivacije opcije, ne postoji mogućnost retroaktivnog prikaza.

Nove opcije naprednog u.

                                           

Pored izveštaja, mogu se podesiti i alarmi za ove opcije. Dakle korisnik može dobiti info kada mu se aktivirao ABS ili npr da li se vozač vozi sa odvezanim pojasem. Za više informacija, kontaktirajte nas.

Integracija Almaks GPS sistema za satelitsko praćenje vozila sa Transport Managerom domaće firme Cycle

Kao kompanija koja veliki deo svojih resursa usmerava na praćenje i razvoj najboljih i najnaprednijih rešenja, a sve u cilju da našim klijentima poslovanje učinimo bržim, lakšim  i preciznijim Almaks GPS sistem za praćenje vozila se integrisao sa softverom Transport manager domaće firme Cycle. Transport Manager Cycle ima dvojaku svrhu- operativcima da olakša svakodnevni posao, a menadžmentu i vlasnicima da omogući izveštavanje i kontrolu. Osluškujući potrebe klijenata i učestvovanjem u rešavanju njihovih problema, ovaj softver je razvijen tako da nudi čitav niz izveštaja koji prate potrošnju goriva po vozilu, vozaču ili normi, grafički ili tabelarno, upozoravajući korisnika na svaki sumnjiv skok potrošnje. Izveštaji u programu upoređuju podatke između različitih tura, omogućavajući analizu isplativosti pojedinih transporta.  Kontrolišu vozače, i upozoravaju ukoliko na istim turama prave različite troškove. Moduli programa su:
 • Vozači- kompletna evidencija svih podataka o vozačima, zajedno sa skladištenjem svih skeniranih dokumenata
 • Vozila- kompletna baza voznog parka
 • Planer obaveza sa alarmima
 • Putni nalozi/transportne ture- obrada putnih naloga, praćenje zarade troškova potrošnje, plata vozača
 • Izlazne facture- automatsko fakturisanje iz naloga
 • Ulazne facture- evidencija i povezivanje sa izlaznim dokumentima
 • Izvodi, dugovanje i potražnja- izveštaji otvorenih stavki sa alarmima
 • Održavanje
 • Skladište rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala
 • Interna pumpa
 • Izveštaji
 • Mape zemalja sa poštanskim kodovima i pretragom
 • Određivanje najbolje rute vozila i tačno određivanje kilometraže puta
 • Unaped definisani troškovi tura
 • Integracija sa internom pompom
Cycle je izrastao u regionalnog lidera u oblasti transporta i logistike. Transport Manager je softver koji zadovoljava potrebe najrazličitijih vidova transporta (međunarodni, unutrašnji mešoviti, kiperi, cerade, hladnjače, cisterne, građevinska mehanizacija, autobusi) Uspešno se uklapa u poslovanje preduzeća sa 2 ili 250 vozila. Integracija Almaks GPS sistema i transport managera Cycle našim korisnicima donosi niz prednosti i sve informacije na jednom mestu.          

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter, budite obavešteni o promocijama i akcijama.