Arhiva za septembar, 2019

Almaks ERV – sistem za evidentiranje dolazaka i odlazaka radnika na posao

Almaks ERV  sistem za evidenciju radnog vremena

U neka davna vremena, prilikom dolaska i odlaska na posao, zaposleni su se „čekirali“ otkucavanjem kartica u specijalizovanim mašinama. Ovaj zastareli metod omogućavao je poslodavcima da na mesečnom i godišnjem novou imaju evidenciju o vremenu koje zaposleni provode na radnom mestu. Zahvaljujući savremenim tehnologijama u današnje vreme se u ovu svrhu koriste napredni uređaji koji na daleko jednostavniji način pružaju precizne podatke o vremenu koje zaposleni provede na radnom mestu.

U bogatoj ponudi kompanije Almaks nalazi se ERV, softverski proizvod za evidenciju radnog vremena (skraćeno ERV), koji predstavlja trenutno najsavremeniji sistem ovog tipa. Zahvaljujući jednostavnosti upotrebe i preciznosti podataka koje pruža, ERV sistem je postao  izuzetno popularno sredstvo za optimizaciju rada u brojnim domaćim kompanijama. Uz Almaks ERV se posluje efikasnije i ekonomičnije.

Osnove Almaks ERV sistema

Ovaj sistem sastoji se iz hardverskog dela – uređaja za prenos podataka i RFID čitača, i softverskog dela, odnosno aplikacije koja obrađuje podatke i prikazuje ih krajnjem korisniku, tačnije poslodavcu.

Budući da se prenos podataka sa hardvera na aplikaciju vrši bežično, odnosno putem mobilne telefonije, da bi ERV sistem funkcionisao neophodno je samo da ima stalno napajanje i da je stacioniran na mestu koje je pokriveno mrežom mobilne telefonije. Osim toga, ERV sistem ima internu bateriju i ne zavisi samo od eksternog napajanja, već radi i autonomno koliko je potrebno po proceni.

Korisnik ERV sistema može dobijati dojave o padu napona glavnog napajanja, o prestanku rada uređaja, komunikacije i slično, što ovaj sistem izdavaja ispred svih postojećih rešenja na tržištu.

Postavljanje sistema na različitim lokacijama

Često se dešava da jedna kompanija postavi više ERV sistema na različitim mestima (na po nekoliko ulaza/izlaza u jednom objektu), odnosno zgradama.

ERV sistem je moguće postaviti tako da bude potpuno mobilan i da korisnik sam može kompletan sistem da prenosi po potrebi sa lokacije na lokaciju, a da pritom nema dodatnih troškova pri prvoj implementaciji (jer nema fizičkih radova postavljanja kanalica i bušenja zidova), kao što nema ni kasnijih radova na demontaži ili prebacivanju.

ERV sistem se potpuno ravnopravno postavlja i na vozila kompanije. Upotrebom standardnih uređaja za GPS praćenje kretanja vozila, vozač  može da se identifikuje da je započeo rad prilikom prvog starta vožnje od kuće, bez dolaska u kompaniju. Ovo očitavanje ravnopravno se koristi kao očitavanje na mobilnom objektu, što je vrlo parkitčno kad je na primer reč o komercijalistima koji duže vozilo i kreću od kuće i na taj način otpočinju radni dan.

Praktičan je za primenu i na privremenim lokacijama – gradilištima, bušotinama ili bilo kom terenskom radu, kada su radnici mobilni i kada nije moguće korišćenje standardnih sistema evidencije radnog vremena.

Prikupljeni podaci sa svih ERV sistema, bilo da se radi o različitim objektima, privremenim lokacijama ili mobilnim transportnim sredstvima, objedinjuju se u jednu bazu. Na praktičnom primeru to znači da zaposleni može da se očita za ulaz (početak rada) na jednom RFID čitaču, a za izlaz (završetak rada) na nekom drugom, a sistem će svejedno objediniti dobijene podatke o vremenu provedenom na radu.

Jednostavna upotreba

ERV sistem funkcionište tako što se korisnik, odnosno zaposleni, očita svojom RFID karticom na postavljeni RFID čitač, a koji prenosi informaciju na ERV sistem s kojim je povezan. Dobijene podatke ERV sistem šalje na softverski deo, odnosno aplikaciju.

Aplikaciji se pristupa sa bilo kog računara koji je povezan na internet, dakle nije neophodno pristupiti iz mreže kompanije, što znatno pojednostavljuje rad ovog sistema. Prednost je što je softver u „klaudu“ tako da korisnicima nije neophodan desktop računar unutar firme koji mora da bude funkcionalan 24/7, pa tako ne postoji briga o održavanju tog računara i softvera, kao ni o dodatnim troškovima koje održavanje podrazumeva (intervencija stručnih osoba za održavanje), jer ove usluge uglavnom ne spadaju u garanciju.

Korisniku, odnosno poslodavcu, daje se pristupni link, kreira mu se korisničko ime i lozinka uz pomoć kojih se loguje na aplikaciju i pristupa  informacijama koje su prikupili čitači postavljeni na različitim lokacijama (ulazi/izlazi, višebrojni objekti jedne kompanije). Korisnik učitava zadati period za koji potražuje podatke o evidenciji radnog vremena.

Jednostavni i precizni

Podaci koji se dobijaju u izveštaju o vremenu dolaska na posao i odlaska sa istog su krajnje precizni. Ukoliko je zaposleni počeo s radom pre propisanog radnog vremena, u zelenom polju se beleži dodatno vreme, a prilikom kašnjenja se razlika u vremenu beleži u crvenom polju.Na isti način se obrađuje i odlazak s posla: zeleno polje za dodatno vreme, crveno polje za vreme koje je zaposleni proveo kraće na radnom mestu.

RANIJI DOLAZAK NA POSAO I PREKOVREMENI RAD

Almaks ERV

KASNIJI DOLAZAK NA POSAO I RANIJI IZLAZAK

Almaks ERV 1

Po završetku pretrage željenih podataka, dobija se detaljni izveštaj u Excell i PDF formatu, ili se po potrebi automatski šalje poslodavcu na email.

IZVEŠTAJI

Almaks ERV 2

Prednosti korišćenja ERV sistema ERV sistem za evidenciju radnog vremena poslodavcu pruža precizne podatke na osnovu kojih vrši procenu rada zaposlenih, a samim tim i adekvatno ga vrednuje – kroz povećanje ili smanjenje ličnog dohotka, bonuse i sl. Tehničke prednosti ERV sistema su sledeće: – Bežična komunikacija uređaja sa serverom (putem mobilne telefonije). Komunikacija je uključena u cenu. – Sistem ključ u ruke – Pristup aplikaciji sa bilo kog računara i sa bilo koje mreže (nije neophodna kompanijska mreža) – Mogućnost povezivanja više ERV uređaja na više različitih mesta (čak i gradova ili država) koji skladište informacije u jednu jedinstvenu bazu – Brzina izvršavanja izveštaja – Mogućnost lakog eksporta u PDF, Excell ili automatsko slanje na email krajnjeg korisnika

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter, budite obavešteni o promocijama i akcijama.