Almaks GPS provajder inovacija u komunalnim službama

Almaks GPS je prepoznat kao pouzdan partner u pružanju GPS usluga praćenja vozila, prisutan na domaćem tržištu već čitavu deceniju. Inovacije su sastavni deo posla i usluga koje firma obezbeđuje, a jedna od najnovijih je osavremenjavanje rada u komunalnim službama.

Nedavno je Kurir objavio reportažu o Javnom komunalnom preduzeću „Čistoća“ iz Kraljeva, koje već tri meseca kamerama, GPS sistemom i sondama prati odnošenje smeća, kao i kretanje 47 njihovih vozila. Ideja je da se ovim sistemom u narednom periodu pokrije ceo grad.

Prema rečima direktora Gradske čistoće, zahvaljujući sistemu „nadgledanja“, preduzeće može da ima uvid i u efikasnost radnika na terenu, dok je međuvremenu počelo je i digitalno obeležavanje kontejnera kako bi se utvrdio njihov tačan broj.

Na ovaj način organizacija rada je postala ne samo jednostavnija, već i daleko efikasnija. Prostor za uštede je značajan u svakom pogledu, a mogu precizno da se utvrde svi nedostaci vezani za rad i da se na vreme otklone. Na najvećem dobitku su građani koji se na lak i jednostavan način rešavaju otpada.

U tom pogledu, posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da Almaks GPS usluge osim koristi koje donose pojedincima i organizacijama, na ovaj način služe i u opštu korist, kakva se ostvaruje kada su komunalne službe u pitanju i njihova oprema.